Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου: Αναβολή τακτικής συνεδρίασης (24.10.2019) και σύγκλιση έκτακτης στις 23.10.2019

Περιστέρι

Σύμφωνα  με τις  διατάξεις του άρθρου  65 – 69 του Ν. 3852/ 2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των άρθρων 73 & 74 του Ν. 4555/2018,  έχω  την  τιμή να σας καλέσω σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ την 23-10-2019  ημέρα: Τετάρτη και ώρα: 15:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτίριο της Ξυλοτεχνίας επί της οδού Δημοσθένους 11 & Παρασκευοπούλου, κατόπιν αιτήματος του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου, με αφορμή την ψήφιση του άρθρου 179 του αναπτυξιακού νομοσχεδίου την Πέμπτη 24/10/2019, με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου για έκδοση ψηφίσματος για απόσυρση του άρθρου 179 του αναπτυξιακού νομοσχεδίου.  

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

Σας γνωρίζουμε ότι η προγραμματισμένη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (αριθ. πρωτ. οικ. 48929/18-10-2019) για την 24-10-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00’,

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

λόγω έκτακτης 24ωρης απεργίας των εργαζομένων. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΛΩΛΟΣ      

Tagged