Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου: Συνεδριάζει την Πέμπτη 7.11.2019 στην Ξυλοτεχνία με εννέα (9) θέματα

Περιστέρι

Σύμφωνα  με τις  διατάξεις του άρθρου  65 – 69 του Ν. 3852/ 2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των άρθρων 73 & 74 του Ν. 4555/2018,  έχω  την  τιμή να σας καλέσω σε συνεδρίαση του Δ.Σ την    7-11-2019  ημέρα: Πέμπτη και ώρα: 17:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτίριο της Ξυλοτεχνίας επί της οδού Δημοσθένους 11 & Παρασκευοπούλου με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2019. (Οικονομική Επιτροπή)
  2. Αναπροσαρμογή Α) Τελών Κοινοχρήστων Χώρων έτους 2020, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1080/80 και Β) ποσού κατασκευής Αγωγών – Συνδέσεων – Πλακοστρώσεων & Κρασπεδορείθρων. (Οικονομική Επιτροπή) 
  3. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου Περιστερίου και κωδικοποίησή του. (Οικονομική Επιτροπή)
  4. Ορισμός τριμελούς Επιτροπής υπεύθυνης για την καταμέτρηση των χρημάτων του Ιερού Ναού στο χώρο του Δημοτικού Κοιμητηρίου. (Αντ/χος κ. Μπέτσης Βασ.)
  5. Εξουσιοδότηση υπογραφής για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου και του Ν.Π. «ΟΠΑΑΠ» που ίδρυσε, εποπτεύει και εξυπηρετεί ταμειακά ο Δήμος. (Αντ/χος κ. Σταυρούλιας Αλ.)
  6. Έγκριση πρακτικής άσκησης σπουδαστή από Δημόσιο ΙΕΚ. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
  7. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ». (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)
  8. Έγκριση 2ης παράτασης σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
  9. Λήψη απόφασης για την δωρεά ενός (1) αμαξιδίου ειδικού τύπου, στα πλαίσια της δράσης  «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ ΚΑΠΑΚΙΑ βοηθάω κινούμαι». (Αντ/χος κα Τσιώτα – Μάρκου Μ.)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Βασίλης Λώλος

Tagged