Διεύθυνση Β/θμιας Γ΄Αθήνας: Λειτουργεί στον «αυτόματο» ή κατά το δοκούν…;

Β/θμια

Κάποτε στην Ελλάδα, την εποχή της ευωχίας που τα σκυλιά τα έδεναν με λουκάνικα, δηλαδή λίγες δεκαετίες πίσω, με τα περίφημα ΜΟΠ του πάλαι ποτέ Πασοκ, έτρεχαν ελέω ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και δανεισμού, διάφορα προγράμματα ή κατά την πρόσφατη νεοελληνική «πρότζεκτ».

Στα περισσότερα απ’ αυτά οι εισηγητές προέβλεπαν για τους εαυτούς τους πολύ υψηλές αμοιβές, για δε τους υπόλοιπους συμμετέχοντες σχετικά ανεκτές έως κανονικές. Οι τελευταίοι ήταν που «ίδρωναν’ για την υλοποίηση του έργου, με τους ιθύνοντες και υψηλά αμειβόμενους απλώς να παρακολουθούν, χωρίς να νοιάζονται για την επιτυχή ολοκλήρωσή του.

Εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες απ’ αυτά τα περίφημα «πρότζεκτ», ουδέποτε ολοκληρώθηκαν με αποτέλεσμα οι χρηματοδότες, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναζητήσει ευθύνες απο τους διαχειριστές αυτών των προγραμμάτων και συνολικά από την χώρα, απαιτώντας μάλιστα την επιστροφή των χρημάτων.

Αν ρωτήσετε, ποιοι τελικά την «πλήρωσαν», μετά από τις έρευνες που έγιναν, η απάντηση είναι προφανής και καθαρά ελληνική. Την «πλήρωσαν», όχι οι αεριτζίδες με τις υψηλές αμοιβές, αλλά αυτοί που πραγματικά δούλεψαν προκειμένου τα «πρότζεκτ» που διαχειρίζονταν οι πρώτοι να ολοκληρωθούν.

Κάτι αντίστοιχο, σε πιστή αντιγραφή, φαίνεται ότι συμβαίνει στην Διεύθυνση Β/θμιας Γ΄Αθήνας, υπό την σημερινή καθοδήγησή της από τον νυν Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενδείξεις, αλλά και τις πληροφορίες που υπάρχουν, η συγκεκριμένη Διεύθυνση, είτε γιατί αδυνατεί να λάβει δύσκολες αποφάσεις, είτε γιατί δεν έχει την σχετική υπηρεσιακή βούληση, είτε γιατί εντρυφεί στην αρχή «μη μου τους κύκλους τάρατε» για να μην προκληθούν αντιδράσεις που πιθανόν δεν μπορεί να διαχειριστεί, έχει αφήσει τα «πράγματα» να κυλούν μόνα τους, αρκούμενη ουσιαστικά στην διακίνηση των υπηρεσιακών εγγράφων που φθάνουν σ’ αυτή από την Περιφερειακή Διεύθυνση και το Υπουργείο Παιδείας.

Στην πράξη, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα γνωστά, ο κος Διευθυντής αρνείται ουσιαστικά να δεχθεί τους Διευθυντές σχολείων επικαλούμενος συνήθως φόρτο εργασίας, πρακτική που τελευταία ακολουθεί και έτερο σημαντικό στέλεχος της Διεύθυνσης.

Το σημαντικότερο είναι ότι επιδαψιλεύει με εκφράσεις εκτίμησης, αυτούς που ουσιαστικά δεν κάνουν τίποτα, ίσως γιατί βρίσκονται μέσα στον κύκλο τους, αυτών των «χαμένων υπηρεσιακών ποιητών», ενώ αυτούς που είτε πραγματικά δουλεύουν παρουσιάζοντας αποτελέσματα, είτε τουλάχιστον προσπαθούν στα πλαίσια της νομιμότητας, τους αφήνει στα «βάσανά» τους, χωρίς καμία βοήθεια ή κι ακόμη εμμέσως πλην σαφώς, δια της υπογραφής του, τους δείχνει την υπηρεσιακή απαρέσκειά του.

Σε ότι δε αφορά τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης, -των «εργατών» τους εξαιρουμένων-, ακολουθούν την τακτική «απελθέτω απ’  εμού το ποτήριο τούτο», στα προβλήματα που παρουσιάζονται στις σχολικές μονάδες, παραπέμποντας συνήθως για την λύση τους στους Διευθυντές σχολείων που τα αντιμετωπίζουν.

Για τα στοιχεία του My Scool και τον έλεγχό τους για το «πραγματικό και ορθό» υπάρχουν πολλά να ειπωθούν, αλλά επειδή σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται στον παρόντα χρόνο στη φάση του ελέγχου από το αρμόδιο Τμήμα σε ότι αφορά την ορθότητα της καταχώρησής τους από τις σχολικές μονάδες, θα αναφερθούμε σε επόμενο σημείωμά μας, μετά την ολοκλήρωσή του.

Η στήλη έχει στην διάθεσή της πληθώρα στοιχείων και πληροφοριών για τα τεκτενόμενα στην συγκεκριμένη Διεύθυνση, παλιά και νέα, επιφυλάσσεται προς το παρόν να τα δημοσιεύσει, ευελπιστώντας ότι θα υπάρξει η «ανάνηψη» προς το υπηρεσιακό ορθόν και νόμιμο».

Ενδεικτικά θέματα που ίσως θα έπρεπε να ασχοληθούν οι κατά νόμο αρμόδιοι, είναι οι «μετατάξεις» σημερινές και παλαιότερες, ο πραγματικός αριθμός μαθητών, ανά ταξη και σχολείο, οι απουσίες των μαθητών και η καταχώρησή τους, η διακριτική μεταχείριση εκπαιδευτικών ως «γραμματειακή υποστήριξη», η αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων και ο έλεγχος νομιμότητάς τους και άλλα τινά, μικρά αλλά πολύ σοβαρά.

Εν αναμονή λοιπόν και θα επανέλθουμε…

«Εκπαιδ-άρχης»

—————-

Διαβάστε ακόμη: Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Γ΄Αθήνας (μέρος 1ο): Συνειδητά ή όχι τα «όργια» ευνοιοκρατίας και μη εφαρμογής των νόμων;

Tagged