Είκοσι ένα (21) σχολεία φαντάσματα για το Υπουργείο Παιδείας

Β/θμια

Ένα (01) ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. (ΕΠΑ.Λ. ΑΜΟΡΓΟΥ), ένα (01) ημερήσιο ΓΕ.Λ. (ΓΕ.Λ. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ) και δεκαεννιά  (19)  Γυμνάσια με Λυκειακές Τάξεις  (Λ.Τ.)  (όλα ανεξαιρέτως βρίσκονται στις εσχατιές της χώρας) ενώ υφίστανται και μάλιστα λειτουργούν κανονικά, το Υπουργείο Παιδείας δεν τα μνημονεύει καθόλου στις Υπουργικές Αποφάσεις (Υ.Α.) που σχετίζονται με τις εγκρίσεις των ολιγομελών  τμημάτων. Τα προαναφερθέντα σχολεία ανήκουν στην κατηγορία ΙΓ (βλέπε πίνακα 1).

Πράγματι, διαβάζοντας κάποιος τις Υ.Α. για τη δημιουργία τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού στα ΓΕ.Λ.  την με αριθμ. 96754/Δ2/14-06-2019 (ΦΕΚ 2462/τ.Β΄/21-6-2019) και για τη δημιουργία τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ.  την με αριθμ.  Φ12/134644/Δ4/ 08-08-2017 (ΦΕΚ 2891/τ.Β’/21-08-2017)  η κατηγορία σχολικών μονάδων ΙΓ δεν αναφέρεται πουθενά.

Το Υπουργείο τα ξέχασε, παρότι είναι σε ισχύ η νέα  μοριοδότηση  (από το σχ. έτος 2018-19)  βάση της Υ.Α με αριθμ. 133529/ΓΔ4/ 7-8-18  (ΦΕΚ 3941, Β’/11-09-2018) με θέμα: «Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» όπως  τροποποιήθηκε με την αριθμ. 190318/ΓΔ4/08-11-2018 σχετική (ΦΕΚ 5065,Β’/13-11-2018).

Καλό θα ήταν, αυτοί που γράφουν τις Υ.Α., να παρακολουθούν  τις αποφάσεις τουλάχιστον του υπουργείου τους και από εδώ και στο εξής να μάθουν, ότι η τρίτη κατηγορία σχολικών μονάδων είναι η  Η-ΙΓ και όχι η Η-ΙΒ.

Καιρός είναι, το υπουργείο, να εκδώσει μία τροποποιητική Υ.Α. για να πάψουν τα προαναφερθέντα σχολεία να είναι φαντάσματα.

4/9/2019       

Αποστολόπουλος  Δημήτριος

Tagged