Εθνική στρατηγική για την κυβερνοασφάλεια χαράσσει η Ελλάδα

Άμυνα

Συγκροτημένη εθνική στρατηγική για την κυβερνοασφάλεια, επιχειρεί να χαράξει η Ελλάδα. Με αυτόν τον σκοπό ευθυγραμμίζεται η σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοσαφάλειας, καθώς και η δημιουργία Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.). Και τα δύο όργανα υπάγονται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης κι έχουν ως στόχο να συντονίζουν τις εθνικές ενέργειες για την ψηφιακή ασφάλεια της χώρας.

Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας συστήνεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

.Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο, η Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας θα υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Όπως αναφέρεται στο σχετικό άρθρο του πολυνομοσχεδίου, η θέση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας μπορεί να καλυφθεί από το πάσης φύσεως προσωπικό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από το ένστολο ή πολιτικό προσωπικό των υπηρεσιών, που υπάγονται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στο Λιμενικό Σώμα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή σε εποπτευόμενους από αυτά φορείς, καθώς και από καθηγητές ΑΕΙ.

Στο μεταξύ, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα “στεγάσει” άλλη μία υπηρεσία που σχετίζεται – και – με την ψηφιακή ασφάλεια. Πρόκειται για το αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.). Αρμοδιότητες του Τμήματος Π.Σ.Ε.Α. είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η κινητοποίηση και η δράση των υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των εποπτευόμενων διοικητικών δομών, σε περίπτωση πολέμου, έντασης, κρίσης ή έκτακτης ανάγκης σε καιρό ειρήνης και η ρύθμιση κάθε θέματος που σχετίζεται με το σχεδιασμό αυτό.

Υποδομές GCloud

Στο μεταξύ, στο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνεται και ειδική ρύθμιση για τις κεντρικές υποδομές “Κυβερνητικού Νέφους” (G-Cloud), που αναπτύσσει, λειτουργεί παραγωγικά και διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο σχετικό άρθρο, οι κεντρικές υποδομές “Κυβερνητικού Νέφους” αποτελούν την κεντρική υπολογιστική υποδομή του Δημοσίου, στην οποία υποχρεωτικά πρέπει να εγκατασταθούν έως την 1η Ιανουαρίου 2022 όλες οι κεντρικές ηλεκτρονικές εφαρμογές και τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα, που διατηρούν όλα τα Υπουργεία, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ανεξάρτητες Αρχές και η Κ.Τ.Π..

Πρόκειται για εφαρμογές που αφορούν σε συναλλαγές με πολίτες, επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση. Οι υποδομές G-Cloud των συγκεκριμένων φορέων μεταφέρονται και περιέρχονται στην κυριότητα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται στα διαβαθμισμένα συστήματα των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη, Εξωτερικών, καθώς και του Λιμενικού Σώματος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο πολυνομοσχέδιο, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες συμφωνημένου επιπέδου (Service Level Agreement – SLA) στους παραπάνω φορείς.

Πηγή: sepe.gr

Tagged