Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Απόφαση Ορόσημο – Δεν συνιστά δυσφήμιση το… βρίσιμο σε πολιτικούς!

Δικαιοσύνη

Μάγια Μήνα: «Δε μπορεί σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να δικάζει δικαστής που είναι «εχθρός» της μητέρας του κατηγορούμενου»

Παραβίαση του δικαιώματος  της  ελευθερίας  της έκφρασης συνιστά η καταδίκη  για δυσφήμιση  όσων  ασκούν κριτική σε πολιτικά πρόσωπα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ).

Η υπόθεση που απασχόλησε το  ΕΔΔΑ αφορούσε έναν δημοσιογράφο, τον Antunes Emídio,  και έναν γιατρό, τον Soares Gomes da Cruz, οι οποίοι καταδικάστηκαν στην Πορτογαλία για δυσφήμηση πολιτικών προσώπων, με αποτέλεσμα να τους επιβληθεί χρηματική ποινή και να υποχρεωθούν σε καταβολή αποζημίωσης στα εν λόγω πρόσωπα.

Τον είπε ηλίθιο και απαλλάχτηκε Τον Μάρτιο του 2011, ο δημοσιογράφος έγραψε ένα άρθρο στην εφημερίδα  «O Mirante», με τίτλο «Έμειναν μόνο τα κοτόπουλα», στο οποίο επέκρινε τον πορτογαλικό πολιτικό κόσμο. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι υφυπουργός Γεωργίας, Δασών και Περιφερειακής Ανάπτυξης ήταν ο πιο «ηλίθιος

πολιτικός που γνωρίζω». Μετά από μήνυση του τελευταίου,  ο Antunes Emídio καταδικάστηκε τον Ιούλιο του 2012 για δυσφήμηση, ενώ υποχρεώθηκε να καταβάλει 2.500 ευρώ ως αποζημίωση στον  υφυπουργό και ισόποση χρηματική ποινή.

Ο Soares Gomes da Cruz, ιατρός και διευθύνων σύμβουλος μιας κλινικής, δημοσίευσε μια ανοικτή επιστολή σε μια τοπική εφημερίδα το Σεπτέμβριο του 2009, με επικριτικό για τον δήμαρχο της πόλης του, αναφερόμενος

μεταξύ άλλων στην υποτιθέμενη «έλλειψη χαρακτήρα και ειλικρίνειας και τη δειλία του». Μετά από μήνυση του δημάρχου και του δημοτικού συμβουλίου, ο γιατρός καταδικάστηκε για δυσφήμηση μέσω ΜΜΕ και προσβολή νομικής οντότητας.Του επιβλήθηκε χρηματική ποινή ύψους 18.000 ευρώ και κλήθηκε να καταβάλει αποζημίωση στο δήμαρχο ύψους 4.500 ευρώ.

Η απόφαση

Το ΕΔΔΑ  όμως στρο οποίο προσέφυγαν οι καταδικασθέντες, έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Κι αυτό γιατί  οι απόψεις για τις οποίες καταδικάστηκαν οι προσφεύγοντες, διατυπώθηκαν   στο πλαίσιο των συζητήσεων επί θεμάτων δημοσίου ενδιαφέροντος και ο περιορισμός της ελευθερίας της έκφρασής τους δεν ήταν σε καμία περίπτωση αναλογικός.

Με βάση τα παραπάνω, το Δικαστήριο  έκρινε ότι η Πορτογαλία πρέπει να καταβάλει στον δημοσιογράφο  5.285,21 ευρώ ως αποζημίωση για ηθική βλάβη και 918 ευρώ για έξοδα και δαπάνες ενώ στον γιατρό  22.500 ευρώ ως αποζημίωση για ηθική βλάβη και 459 ευρώ για έξοδα και δαπάνες.

Πηγή: lawspot.gr, hudoc.echr.coe.int, dikastiko.gr

Tagged