Η έλλειψη ταλέντων έχει διπλασιαστεί, παγκοσμίως, την τελευταία δεκαετία

Επιχειρηματικότητα

Σε επίπεδα ρεκόρ βρίσκεται η έλλειψη ταλέντων παγκοσμίως, με τους εργοδότες να δυσκολεύονται πολύ σοβαρά, όταν αναζητούν εργαζόμενους με τις κατάλληλες δεξιότητες. Η έλλειψη ταλέντων, μάλιστα, έχει σχεδόν διπλασιαστεί, παγκοσμίως, την τελευταία δεκαετία.

Το 77% των Ελλήνων εργοδοτών δυσκολεύεται να βρει εργαζόμενους με τις κατάλληλες δεξιότητεςΗ Ελλάδα βρίσκεται στο “top five” των χωρών, όπου οι εργοδότες αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα στην πρόσληψη στελεχών με τα κατάλληλα προσόντα, γεγονός που είναι ενδεικτικό της αδυναμίας της χώρας μας να γεφυρώσει το υφιστάμενο χάσμα δεξιοτήτων. Σύμφωνα με τη έρευνα της ManpowerGroup, το 54% των επιχειρήσεων αναφέρει ελλείψεις των απαιτούμενων δεξιοτήτων.

Οι εργοδότες σε 36 από τις 44 χώρες, που διεξήχθη η έρευνα, απαντούν πως η δυσκολία προσέλκυσης εξειδικευμένων ταλέντων έχει αυξηθεί σε σχέση με το 2018.

Ενδεικτικά, οι τέσσερις χώρες στις οποίες οι εργοδότες αναφέρουν τη μεγαλύτερη δυσκολία εύρεσης εργαζομένων με τις κατάλληλες δεξιότητες είναι: η Ιαπωνία (88%), η Ρουμανία (86%), η Ταϊβάν με 77% και η Ελλάδα εξίσου με 77%. Η έρευνα “Τι αναζητούν οι εργαζόμενοι” αποκαλύπτει τους παράγοντες προσέλκυσης και διακράτησης των ανθρώπων στους οργανισμούς, ώστε οι ίδιοι να μπορούν να βρουν, να οικοδομήσουν δεξιότητες και να διακρατήσουν τα ταλέντα υψηλού δυναμικού.

Ενώ οι ανάγκες των εργαζομένων ποικίλουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, το φύλο και τα διαφορετικά στάδια καριέρας, οι πιο σημαντικές ανάγκες των εργαζομένων είναι σχεδόν κοινές: αυτονομία ως προς το χρονικό διάστημα και τον χώρο υλοποίησης της εργασίας, ευεξία μέσα από την ισορροπία μεταξύ εργασίας – προσωπικής ζωής, επαγγελματική εξέλιξη.

Τι αναζητούν οι εργαζόμενοι

Σύμφωνα με την έρευνα, οι ανάγκες των εργαζομένων διαφοροποιούνται ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, το φύλο, αλλά και τα διαφορετικά στάδια καριέρας. Για παράδειγμα, η «Gen Z», ήτοι τα άτομα ηλικίας 18-24, είναι φιλόδοξη και αναζητά τις οικονομικές απολαβές και την επαγγελματική εξέλιξη, αν και οι ανάγκες μεταξύ γυναικών και ανδρών διαφέρουν. Για τις γυναίκες, οι οικονομικές απολαβές είναι δύο φορές πιο σημαντικές από την ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενώ για τους άντρες, οι οικονομικές απολαβές είναι εξίσου σημαντικές με την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την επαγγελματική εξέλιξη.

Οι “Millennials”, από την άλλη, δηλαδή τα άτομα ηλικίας 25-34 ετών, επιθυμούν ευελιξία και μια εργασία με προκλήσεις. Συγκεκριμένα, οι γυναίκες αναφέρουν πως η ευελιξία είναι απαραίτητη, με τους άντρες να τη θεωρούν λιγότερο.

Ισορροπία και ευελιξία

Οι “Younger Xers”, δηλαδή οι εργαζόμενοι ηλικίας 35-44 ετών, αναζητούν την ισορροπία. Τόσο οι άνδρες, όσο και οι γυναίκες, δίνουν προτεραιότητα στην ευελιξία και προτιμούν την εργασία εξ αποστάσεως, αναζητώντας, επίσης, δικαίωμα σε γονικές άδειες, καθώς και σε ευέλικτο ωράριο εργασίας.

Οι “Older Xers”, οι εργαζόμενοι δηλαδή στην ηλικιακή κατηγορία των 45-54 ετών, φαίνεται να δίνουν σημασία στις οικονομικές απολαβές, αλλά αυτό που θα τους προσελκύσει σε μια εργασία είναι μια εργασία με προκλήσεις. Όταν όμως εξετάζουμε ποιοι παράγοντες είναι καθοριστικοί για την διακράτηση τους εντός ενός οργανισμού, πρωταρχικό ρόλο κατέχει η ομάδα εργασίας (συνάδελφοι) και η ευέλικτη εργασία.

Τέλος, οι “Boomers” (ηλικία 55-64 και 65+) κινητοποιούνται από τις οικονομικές απολαβές, την εργασία με προκλήσεις και την ευελιξία. Δίνουν, όμως, μεγαλύτερη προτεραιότητα στην ηγεσία και διαχείριση ομάδας. Οι εργαζόμενοι άνω των 65 ενεργοποιούνται από το όραμα με στόχο.

Πηγή: sepe.gr

Tagged