Η Υφ. Παιδείας κα Ζαχαράκη, οι Διευθυντές σχολείων και τα κόλπα για την εξαφάνιση του «υποχρεωτικού ωραρίου» τους…

Β/θμια

Μόλις πρόσφατα, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, αναζητώντας τα «μυστήρια» για το πως δημιουργούνται τα κενά στις θέσεις των εκπαιδευτικών στα σχολεία, ζήτησε με έγγραφο της Υφ. κας Ζαχαράκη, από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης, κατά νόμο αρμόδιους και υπεύθυνους, να ελέγξουν την ορθότητα  των καταχωρημένων από τους Διευθυντές σχολικών μονάδων, στοιχείων μαθητικού δυναμικού, αριθμού και ωραρίου εκπαιδευτικών και ωρολογίων προγραμμάτων στο My Scool.

Αν και ο έλεγχος που ακολούθησε ήταν γραφειοκρατικός και όχι απόλυτα ουσιαστικός  ανά σχολείο, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σε πολλές σχολικές μονάδες υπήρχε «απόκρυψη» υπηρετούντωνν σ’ αυτές εκπαιδευτικών, μερικώς ή ολικώς σε ότι αφορά το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριό τους.

Βρέθηκε ακόμη ότι σε αριθμό σχολείων, υπήρξε η τεχνική του σπασίματος τάξεων που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως ένα και μοναδικό τμήμα, σε δύο, ενώ υπήρξαν και περιπτώσεις σχεδόν εικονικών τμημάτων σε ότι αφορά τον συνολικό αριθμό μαθητών σ’ αυτά.

Μία ακόμη «τεχνική» για την φαινομενική πλήρη απασχόληση εκαπιδευτικών που εφαρμόσθηκε σε αρκετές σχολικές μονάδες, ανευρέθη από τους ελέγχους ότι στις αναθέσεις μαθημάτων που έγιναν με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων κάθε σχολείου με εισήγηση των διευθυντών τους, μέρος του υποχρεωτικού ωραρίου, κρίσιμης ειδικότητας εκπαιδευτικών, αφορούσε «διδακτικές ώρες» σε προγράμματα υγείας και περιβάλλοντος που κατά πρόβλεψη θα αναθέτονταν- εγκρίνονταν στο μέλλον από τις αρμόδιες υπηρεσίες της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Μια ιδιαίτερη παράμετρος που αύξανε τις ανάγκες για κάλυψη διδακτικών ωρών από εκπαιδευτικούς που «έλειπαν» από τις σχολικές μονάδες, διαπιστώθηκε ότι ήταν το διδακτικό υποχρεωτικό ωράριο των Διευθυντών και Υποδιευθυντών τους, που κατά «παράδοξο» τρόπο ουσιαστικά δεν «πατούσαν» σε τάξη (οι πρώτοι) ή με διάφορες αιτιολογίες στο μιλητό δεν συμπλήρωναν οι δεύτεροι.

Μία τρίτη κατηγορία «τεχνητής» αποκρυψης εκπαιδευτικών, συνήθως μερική συναντήθηκε στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, σε όλο σχεδόν το φάσμα της διοικητικής και εκπαιδευτικής πυραμίδας των σχολείων της.

Ας τα δούμε με τη σειρά και κυρίως τις «τεχνικές απόκρυψης εκπαιδευτικών»…

α) Οι «μακροχρόνιες» ασθένειες: Δεν αναφερόμαστε στις πραγματικά μακροχρόνιες ασθένειες που προβλέπονται από το νόμο και τυγχάνουν σχετικής φροντίδας, και ειδικής μεταχείρισης-διαχείρισης απ’ αυτόν. Αναφερόμαστε στις «ασθένειες κατά δήλωση» που συνήθως τυγχάνουν «συναισθηματικής» μεταχείρισης από Διευθυντές και Συλλόγους διδασκόντων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση εκπαιδευτικού που δήλωνε την αδυναμία του να έχει πλήρες διδακτικό ωράριο γιατί είχε «αυξημένο σακχαρώδη διαβήτη», δεν κατέθετε όμως καμία πιστοποίηση ιατρική γι’ αυτό.

Μία δεύτερη περίπτωση ήταν αυτή εκπαιδευτικού, που για να απαλλαγεί ή αν θέλετε να τύχει ευνοϊκής μεταχείρισης στην ανάθεση μειωμένο διδακτικού ωραρίου, δήλωνε «κλειστοφοβία και αγοροφοβία» εντός των τάξεων διδασκαλίας, απαιτώντας να διδάσκει μαθηματικά, περιπατικά στους αύλιους χώρους του σχολείου του.

Τρίτη και ιδιαίτερη περίπτωση, αυτή εκπαιδευτικού που δήλωνε «έντονη συναισθηματική φόρτιση» λόγο διαζυγίου…

β) Υπηρεσιακή αρχαιότητα και «κόπωση»: Κλασσική αιτιολογία με μεγάλη συχνότητα αποδοχής, στις εποχές των παχαίων αγελάδων. Οι εκπαιδευτικοί αυτής της κατηγορίας, συνήθως με 30+ χρόνια υπηρεσίας, δήλωναν ή μάλλον επικαλούνταν πνευματική και σωματική κόπωση προκειμένου να τύχουν έκπτωση στο υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, πέρα από τη μείωση που προβλέπει ο νόμος.

γ) Γραμματειακή υποστήριξη: Συνήθως αφορά την μερική κάλυψη υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών, που με την διαδιακσία αυτή δεν τίθονται στην διάθεση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ως μη καλύπτοντες το υποχρεωτικό  διδακτικό ωράριό τους, προκειμένου να διατεθούν και σε άλλες σχολικές μονάδες. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση σχολικής μονάδας, στην οποία ο «αθεόφοβος» Διευθυντής  κατάφερε, γιατί περί κατορθώματος πρόκειται, να καλύπτει ως «γραμαμτειακή υποστήριξη» πέντε έως επτά (5-7) ολόκληρους εκπαιδευτικούς εκ των οποίων μόνο ο ένας είχε μειωμένο κατά πολύ διδακτικό ωράριο, ενώ οι υπόλοιποι μηδενικό.

δ) Διοικητικές ευθύνες και απασχόληση: Αφορά κυρίως τους υποδιευθυντές σχολικών μονάδων που κατά κανόνα είναι και οι έχοντες την ευθύνη σύνταξης του ωρολογίου προγράμματος. Έχοντας, κατά πρόβλεψη του νόμου, 14 διδακτικές ώρες, ως υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο, ουδέποτε το συμπληρώνουν επικαλούμενοι διοικητικές ευθύνες και απασχόληση με αυτές. Κατά κανόνα οι διδακτικές ώρες που οι ίδιοι δεν αναλάμβαναν, παρουσιάζονταν ως εκπαιδευτικό κενό και καλύπτονταν από αναπληρωτές.

ε) Προγράμματα υγείας, περιβάλλοντος, κλπ: Εξ’ αρχής υπολογίζονται, από την αρχή του σχολικού έτους ως εκπαιδευτική απασχόληση εκπαιδευτικών, υποδιευθυντών και διευθυντών σχολικών μονάδων, ανεξάρτητα από τον χρόνο έγκρισή τους και την έναρξη υλοποίησής τους, Τα κενά στην διδακτική απασχόληση των μαθημάτων που θα έπρεπε να αναλάβουν, καλύπτονταν από αναπληρωτές. Η ιδιαιτερότητα στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι σ’ αυτά «κρύβονταν» ως δεύτεροι εκπαιδευτικοί «Διευθυντές, υποδιευθυντές και εκπαιδευτικοί χωρίς πλήρες διδακτικό ωράριο οι τελευταίοι». Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση Διευθυντή σχολικής μονάδας, με υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο τρεις (3) ώρες, λόγο θέσης, ο οποίος για δύο και μισή (μέχρι σήμερα) τετραετείες λαμβάνει ως δεύτερος εκπαιδευτικός ανάθεση σε προγράμματα αυτής της μορφής, καλύπτοντας έτσι τις διδακτικές υποχρεώσεις του. Εξυπακούεται ότι ουδέποτε παρεβρίσκεται στις συγκεντρώσεις και δράσεις των μαθητών που συμμετέχουν στα συγκεκριμένα προγράμματα, ε[ικαλούμενος διοικητικές εργασίες.

στ) Δεύτερη θέση εκπαιδευτικού σε «τεχνητά» επαρκή τμήματα μαθητών: Αφορά κατά κύριο λόγο τάξεις και τμήματα της Επαγγελματικής, ενώ βρίσκει και εφαρμογή στα Εργαστήρια που είναι ενσωματωμένα σε ΕΠΑΛ και ΓΕΛ. Εδώ η τεχνική δημιουργίας διδακτικών ωρών είναι απλή». Τα μικρά σε αριθμό τμήματα μαθητών, «εμπλουτίζονται» με φαινομενικούς εικονικούς μαθητές, τους επονομαζόμενους «νεκρούς» στην εκπαιδευτική «αργκό», προερχόμενους από το αρχείο αποφοιτησάντων, ώστε ο αριθμός των μαθητών να ξεπεράσει για μεν τα εργαστήρια ειδικότητας των ΕΠΑΛ το μαγικό αριθμό δεκατρία (13) πέραν του οποίου είναι υποχρεωτική από το νόμο η διδακτική παρουσία δεύτερου εκπαιδευτικού, ενώ για τα ενσωματωμένα στα ΕΠΑΛ και ΓΕΛ, εργαστήρια πληροφορικής και σχεδίου, ο αριθμός αυτός είναι 17+.

Χαρακτηριστικότερη όλων είναι η περίπτωση Τμήματος στην πάλαι ποτέ ΕΠΑΣ, στην οποία συγκροτήθηκε τμήμα ειδικότητας 14 μαθητών, με πραγματικούς μαθητές μόνο τρεις (3), με αποτέλεσμα για τα 8 εργαστήρια πρακτικής άσκησης να απαιτηθεί και δεύτερος εκπαιδευτικός. Πάμπολες δε είναι οι περιπτώσεις Διευθυντών ΕΚ που διάγουν την θητεία τους ως δεύτεροι εκπαιδευτικοί σε τέτοια τμήματα.

ζ) Σύνδεσμοι ΕΚ και ΙΕΚ: Σύμφωνα με τον τελευταίο Κανονισμό Λειτουργίας των Εργαστηριακών Κέντρων (ΕΚ), στα ΕΚ που ασκούνται και οι σπουδαστές των ΙΕΚ, ορίζεται εκπαιδευτικός ως «σύνδεσμος» μεταξύ τω δύο τύπων σχολείων και για τον οποίο προβλέπεται μία (1) διδακτική ώρα μείωσης από το υποχρεωτικό ωράριό του για  κάθε ημέρα απασχόλησης  του ΙΕΚ στα εργαστήριά του. Στα περισσότερα ΕΚ που συνεργάζονται με Δ.ΙΕΚ, ο ρόλος του «συνδέσμου» μεταξύ των δύο σχολείων, ανατίθεται σε διαφορετικό εκπαιδευτικό για κάθε ημέρα. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις στις οποίες ο «σοφός» διευθυντής του ΕΚ, αναθέτει ο ίδιος στον εαυτό του τον συγκεκριμένο ρόλο, και ανεξάρτητα από τις ημέρες της «συνεργασίας» των δύο σχολικών μονάδων, χρεώνει πέντε (5) διδακτικές ώρες, μία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, μειώνοντας έτσι το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των οκτώ (8) ωρών που έχει κατά νόμο σε τρεις (3), ουσιαστικά δε σε καμία, αφού και τις τρεις αυτές διδακτικές ώρες υποχρέωσής του τις «χρεώνει» σε κάποιο εργαστηριακό μάθημα ως δεύτερος, μην πηγαίνοντας τελικά ούτε σ’ αυτές λόγο «διοικητικών υποχρεώσεών» του.

η) Μαθητεία: Εδώ τα πράγματα είναι απλώς ιλαροτραγικά. Εκπαιδευτικοί, «χρεώνονται» ως επιτηρητές-ελεγκτές της εργασιακής απασχόλησης των μαθητών, παραμένοντας κατά κανόνα στο «σπίτι» τους και κάνοντας το συγκεκριμένο «υπηρεσιακό καθήκον» τους εξ αποστάσεως, ούτε καν από το τηλέφωνο, σταθερό ή κινητό.

θ) Συνδικαλιστές, συνδικαλίζοντες και Αιρετοί:  Εδώ η «απόκρυψη» του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των συνδικαλιστών και των αιρετών, γίνεται με βάση την υποκειμενική και κατά το δοκούν ερμηνεία και εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Σύμφωνα με τις αναχρονιστικές πλέον προβλέψεις του συνδικαλιστικού νόμου 1264, οι Πρόεδροι και οι Γενικοί Γραμματείς των τοπικών ΕΛΜΕ, για διευκόλυνσή τους στην άσκηση των συνδικαλιστικών καθηκόντων τους, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της ένωσής τους, απαλλάσσονται από τα διδακτικά καθήκοντά τους για μια έως δύο ημέρες την εβδομάδα. Για τους αιρετούς του κλάδου, η απαλλαγή τους για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΠΥΣΔΕ ορίζεται από το νόμο στο μισό του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου τους. Όλα, όπως προαναφέρθηκε είναι θέμα ερμηνείας, με τους ευσυνείδητους να εκτελούν χωρίς πονηριές τόσο τα διδακτικά, όσο και τα συνδικαλιστικά ή υπηρεσιακά-διοικητικά καθήκοντά τους.

Υπάρχουν, όμως και οι ποιο «έξυπνοι» απ’ αυτούς που ερμηνεύοντας τις σχετικές διατάξεις κατά το δοκούν και συνδυάζοντας τις δύο ιδιότητες, αρνούνται σθεναρά να αναλάβουν το μειωμένο διδακτικό τους ωράριο. 

Συνέπεια όλων αυτών είναι η τεχνητή δημιουργία «κενών εκπαιδευτικών θέσεων» στις σχολικές μονάδες, με τους συνδικαλιστές στεντόρια τη φωνή να «ουρλιάζουν» για τα κενά εκπαιδευτικών και την αργοπορία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας να τα καλύψει με πρόσθετες προσλήψεις.

Χαρακτηριστική είναι η πρόσφατη περίπτωση,  εκπαιδευτικού, αιρετού εκπροσώπου του κλάδου στο ΚΥΣΔΕ που με μία δραματική, αν μη τι άλλο ανακοίνωση, ανάφερε ότι μόνο για την Αττική, τα κενά εκπαιδευτικών στην Β/θμια εκπαίδευση έφθαναν στον αριθμό 3.500, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο οι κενές θέσεις εκπαιδευτικών σε όλη την επικράτεια ξεπερνούσαν τον αριθμό των 10.000, καλώντας την ηγεσία του υπουργείου να μην παρακολουθεί ανάλγητα το θέμα, αλλά να προχχωρήσει άμεσα σε μαζικές προσλήψεις μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Τελικά, μετά το έλεγχο της ορθότητας των καταχωρημένων στοιχείων στο My Scool, οι ποιο πάνω αριθμοί, που σύμφωνα με τον αιρετό ήταν άθροιση των επιμέρους στοιχείων που είχαν δηλωθεί από τις κατά τόπους ΕΛΜΕ  όλης της Ελλάδος, το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην ανακοίνωση προσλήψεων 462 εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων ΕΑΕ για την ειδική αγωγή Β/θμιας και εκπαίδευση και 3.275 εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Είναι απόλυτα κατανοητό ότι το νούμερο των «10.000+» εκπαιδευτικών κενών, κατά τον αιρετό του ΚΥΣΔΕ, είναι απλώς εξωπραγματικό με βάση τα πραγματικά κενά, που βέβαια συνεχίζουν να είναι μεγάλα, αλλά όχι στους τερατώδεις αριθμούς  των «ειδικών»…

——————-

Υ.Γ.: Μέγας πανικός επεκράτησε στις συντεχνίες Διευθυντών και Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων όπως και Τομεαρχών ΕΚ, από το τελευταίο έγγραφο που έφθασε σ’ αυτούς και με το οποίο ζητείτε από τους κ.κ. Διευθυντές  να διαβεβαιώσουν εγγράφως (με υπογραφή και στρογγυλή σφραγίδα) ότι όλοι όσοι κατέχουν αυτές τις θέσεις ευθύνης, καλύπτουν με τις αναθέσεις του ωρολογίου προγράμματος, το προβλεπόμενο διδακτικό ωράριό τους. Αρκετοί απ’ αυτούς προχώρησαν άμεσα σε αλλαγή του ωρολογίου προγράμματος που είχαν καταχωρήσει στο  My Scool, τοποθετώντας και τον εαυτό τους στη σωστή κατά νόμο θέση… Τόσο απλά μπορεί να μπεί κατ’ αρχή τάξη σε ένα πολύ άναρχο σύστημα…

«Διαπιστωτής ή Ν.Π.»

Tagged