Θ.Τζήμερος: Μουσείο Πάνου Βαλσαμάκη – Ρεσιτάλ παρανομιών από το 2008!

Αττική Πολιτισμοί

Δεν υπάρχει δημόσιο έργο που αν το ψάξεις δεν θα βρεις τέρατα. Το Μουσείο Πάνου Βαλσαμάκη στο Λαύριο είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ξεκίνησε το 2008. Έχουμε 2020 αλλά ακόμα το συζητάμε και φυσικά το πληρώνουμε. Τα «περίεργα» του έργου είναι άπειρα. Δεν υπογράφηκε σύμβαση αλλά… μνημόνιο. Ο μειοδότης που πήρε τη δουλειά προσέφερε επί του προϋπολογισμού έκπτωση 0,05%! Προφανώς οι άλλοι δύο «ανταγωνιστές» του προσέφεραν λιγότερο! Πήρε τη δουλειά (όπως την πήρε) αλλά το Δημόσιο δεν τον πλήρωνε. Η μία υπηρεσία έλεγε ότι η διαδικασία ανάθεσης είναι νόμιμη ή άλλη έλεγε πως είναι παράνομη. Έπρεπε το θέμα να φτάσει στο Εφετείο το οποίο να διατάξει την πληρωμή του εργολήπτη και με τόκους. Μέχρι τώρα δεν έχει λήξει αυτή η διαμάχη, κανένας δεν ξέρει γιατί, κι ούτε κάποιος από την Περιφέρεια ανέλαβε να μας διαφωτίσει. Όλα θα ήταν διαφορετικά αν Δήμοι, Περιφέρεια και Κεντρική Κυβέρνηση είχαν σαφώς διαχωρισμένες αρμοδιότητες, ευθύνες και πόρους. Κάτι το οποίο δεν θέλει κανένας κρατιστής διότι οι συγκεχυμένοι ρόλοι ευνοούν τις λαθροχειρίες και τις άνομες δοσοληψίες Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα.

Ιδού το απίστευτο ιστορικό του θέματος όπως το περιγράφει ο Θάνος Τζήμερος στην τοποθέτησή του…και όπως το περιγράφει το συνοδευτικό έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής :

ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος Προγραμματικής Σύμβασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ – ΑΚΕΛ “ΠΑΝΟΣ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ”̈ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ» αναδόχου ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.

Για το αντικείμενο του έργου του θέματος, θέτουμε υπ’ όψιν σας τα ακόλουθα:

Α. Αντικείμενο της εργολαβίας

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ – ΑΚΕΛ “ΠΑΝΟΣ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ” ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ και αφορά την μετατροπή ενός βιομηχανικού μνημείου που έχει κηρυχτεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο σε μουσείο κεραμικής. Περιλαμβάνει την αποκατάσταση – εκμετάλλευση των δύο κενών δεξαμενών καθίζησης και την κάλυψη τους με μία στατικά ανεξάρτητη μεταλλική κατασκευή.

Β. Ιστορικό

 1. Για το ανωτέρω έργο έχει υπογραφεί ΜΝΗΜΟΝΙΟ συνεργασίας στις 25-7-2008 μεταξύ ΚΕΔ, ΝΑΑΑ, Δήμου Λαυρεωτικής και ΕΜΕΛ για αξιοποίηση του δημόσιου ακινήτου ΑΒΚ 710 στην πόλη του Λαυρίου.
 2. To έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Π.Ε.Α.Α 100%.
 3. Η Δημοπράτηση έγινε στις 12-1-2010 με το σύστημα υποβολής προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη-κατασκευή. Το πρακτικό της Δημοπράτησης εγκρίθηκε με την 181/2010 απόφαση της 4ης Ν.Ε. – Ν.Α.Α.Α.
 4. Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η εταιρία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕ.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 0.05% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
 5. Η σύμβαση υπεγράφη την 24-12-2010, για ποσό σύμβασης: 1.136.433,54 € που αναλύεται σε Εργασίες +ΓΕ +ΟΕ :737.264,00€, Απρόβλεπτα: 110.589,60€ Μελέτες εφαρμογής :39.980,80€ Αναθεώρηση: 36.091,72€ Φ.Π.Α :212.507,42€
 6. Στις 11-10-2012 ο ανάδοχος υπέβαλε αίτηση παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως του έργου λόγω καθυστέρησης των αδειοδοτήσεων από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων και από την Πολεοδομία.
 7. Με την Απόφαση υπ ́αριθμ. 1408/2011 50η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής χορηγήθηκε 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου κατά δώδεκα μήνες δηλαδή έως 24-12-12.
 8. Στις 11-1-2012 ο ανάδοχος υπέβαλε τον 1ο Λογαριασμό του έργου του θέματος και με το υπ ́αρ.718/10-4-12 της Υ.Δ.Ε. επεστράφη ο 1ος Λογαριασμός, υποστηρίζοντας την αναγκαιότητα σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και όχι Μνημονίου.
 9. Με το αρ.πρωτ. 64153/594-23.5.12 η Νομική Υπηρεσία της Π.Ε.Α.Α. αναφέρει ότι το εν λόγω έργο νομίμως δημοπρατήθηκε και εκτελείται.
 10. Στις 6-6-12 ο ανάδοχος κατέθεσε Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών λόγω μη πληρωμής του 1ου Λογαριασμού.
 11. Με την αρ.πρωτ. Τ.Ε. 3450/16-6-12 Απόφαση έγινε αποδοχή της Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του έργου.
 12. Με το αρ.πρωτ. T.Ε. 3157/24-05-2012 έγγραφό της η Δ.Τ.Ε. προς την Δ/νση Οικονομικών της Π.Ε.Α.Α. διαβίβασε το αρ.πρωτ. 64153/594/23-5-12 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε.Α.Α., προκειμένου να επανυποβληθούν τα δικαιολογητικά του 1ου λογαριασμού του έργου του θέματος για την εκκαθάριση και ενταλματοποίησή του.
 13. Με το υπ ́αρ. Τ.Ε. 3633/12-6-12 η Δ.Τ.Ε. διαβίβασε προς την Υ.Δ.Ε. Αν. Αττικής την αρ.πρωτ. 84256/715-11/6/12 γνωμοδότηση Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε.Α.Α στην οποία αναφέρεται η νομιμότητα του Μνημονίου.
 14. Με το αρ.πρωτ. 2/46536/0026/16-11-12 έγγραφο η 26η Δ/νση Συντονισμού & Ελέγχου (το οποίο διαβιβάστηκε σε εμάς από την Δ/νση Οικον. Τμ. Λογιστ. Διαχ. & Δαπανών της Π.Ε.Α.Α στις 4-12-12) κρίθηκε ότι η δαπάνη του έργου βασίζεται σε σύμβαση μη νομίμως καταρτισθείσα και καθιστά αδύνατη την πληρωμή του 1ου Λογαριασμού του έργου.
 15. Με το αρ. πρωτ. Τ.Ε.7754/19-12-12 έγγραφο η Δ.Τ.Ε. διαβίβασε το 2/46536/0026/16- 11-12 έγγραφο της Δ26 στην Νομική Υπηρεσία της Π.Ε.Α.Α.
 16. Με το αρ. πρωτ. 186188/1352/-20.12.12 η Νομική Υπηρεσία της Π.Ε.Α.Α. αναφέρει ότι η μόνη δυνατότητα για την εύρεση λύσης είναι η σύναψη προγραμματικής σύμβασης.
 17. Με την Απόφαση υπ ́ αριθμ. 2335/2012 62η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου κατά έξι μήνες,(ήτοι μέχρι τις 24-6-2013) προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την σύνταξη Προγραμματικής Σύμβασης.
 18. Με το υπ ́αρ. Τ.Ε.6767/16-1-13 έγγραφό της Δ.Τ.Ε. προς την Δ/νση Αναπτυξιακού Προγ/σμου αιτήθηκε την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης.
 19. Με το υπ ́αρ.Τ.Ε.103323/3020-27-5-2013 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. προς την Δ/νση Αναπτυξιακού Προγ/σμου υπενθυμίζει την λήξη προθεσμίας περαίωσης του έργου και αιτείται εκ νέου την άμεση σύνταξη Προγραμματικής Σύμβασης.
 20. Με την Απόφαση υπ ́αριθμ. 1222/2013 30η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου για έξι μήνες,(ήτοι μέχρι τις 24-12-2013) με αναθεώρηση.
 21. Με την Απόφαση υπ ́αριθμ. 3004/2013 69η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου για εννέα μήνες,(ήτοι μέχρι τις 24-09-2014) με αναθεώρηση.
 22. Την υπ ́αριθμ. 213/2014 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης.
 23. Την από 03/06/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για χορήγηση παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου μέχρι τις 24-4-2016.
 24. Την από 26 Αυγούστου 2015 υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την Αξιοποίηση του Δημόσιου Ακινήτου ΑΒΚ 710 με την εκτέλεση του έργου : «Αποκατάσταση διατηρητέου κτίσματος για την δημιουργία Μουσείου Κεραμεικής – ΑΚΕΛ «Πάνος Βαλσαμάκης» και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο Λαύριο Αττικής» διάρκειας 29 μηνών, με δυνατότητα παράτασης 24 μηνών ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. (με ημερομηνία λήξης 26-01- 2018).
 25. Με την υπ ́ αριθμ. 1127/2015 απόφαση του 14ου Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, αναγνωρίζεται η υποχρέωση της Περιφέρειας Αττικής προς τον Ανάδοχο και την έντοκη πληρωμή του 1ου, 2ου και 3ου Λογαριασμών του υπ ́όψη έργου.
 26. Την από 12-2-2016 αποδοχή ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών, λόγω μη πληρωμής του 4ου Λογαριασμού.
 27. Με την από 16-03-2016 αίτησή του ο ανάδοχος αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου κατά (12) δώδεκα μήνες.
 28. Με την 839/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 61ΘΘ7Λ7-ΘΥΑ) χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά 10 μήνες από την ημερομηνία λήξης του έργου (δηλαδή από τις 24-4-2016 έως τις 24-02-2017) με αναθεώρηση.
 29. Με την από 06-02-2017 αίτησή του ο ανάδοχος αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου κατά (12) δώδεκα μήνες.
 30. Με την 296//2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΦΛΣ7Λ7-ΒΟΚ) χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά 12 μήνες από την ημερομηνία λήξης του έργου (δηλαδή από τις 24-2-2017 έως τις 24-02-2018) με αναθεώρηση.
 31. Με την από 08-01-2018 αίτησή του ο ανάδοχος αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου κατά (12) δώδεκα μήνες.
 32. Με την 191/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΙΙ37Λ7-ΡΙ6) χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά 12 μήνες από την ημερομηνία λήξης του έργου (δηλαδή από τις 24-2-2018 έως τις 24-02-2019) με αναθεώρηση.
 33. Την από 10 Μαίου 2018 υπογραφείσα παράταση Προγραμματικής Σύμβασης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της από 5-08-2015 Προγραμματικής Σύμβασης για το ανωτέρω έργο κατά 2 έτη ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών (με ημερομηνία λήξης 26-01-2020).
 34. Με την από 19-12-2018 αίτησή του ο ανάδοχος αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου κατά (12) δώδεκα μήνες.
 35. Με την 204/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 62ΞΩ7Λ7-10Τ) χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά 12 μήνες από την ημερομηνία λήξης του έργου (δηλαδή από τις 24-2-2019 έως τις 24-02-2020) με αναθεώρηση.

Λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω ιστορικό, το γεγονός ότι, το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί αφού τελεί σε διακοπή εργασιών λόγω μη πληρωμής λογαριασμού και επειδή η Προγραμματική Σύμβαση λήγει στις 26-01-2020, παρακαλούμε για την εκ νέου παράταση ισχύος με τροποποίησή της άρθρο 8 της Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά στο έργο του θέματος.

Tagged