Νέα ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β΄ Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών (Β/θμια Επιτροπή Αυθαιρέτων) – Λύκοι και πρόβατα ή…

Περιστέρι
Μοιραστείτε το:

Με χωρική αρμοδιότητα των Υ.ΔΟΜ. των Δήμων Αιγάλεω και Περιστερίου

Άργησαν για άγνωστους λόγους να θεσμοθετηθούν, μερικά χρόνια, αλλά είναι πλέον γεγονός. Με απόφαση του «Συντονιστή» της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κου Κοκκινάκη, πραγματοποιήθηκε η Ανασυγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) Β΄, στις οκτώ (8) Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής, με μερική τροποποίηση της υπ’ αρ. 16424/862/24-02-2020 απόφασης, στον βαθμό που απαιτείται, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 48 του ν. 4759/2020, με το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4495/2017, που έχουν στην πράξη ως κύρια και ουσιαστική αρμοδιότητα την εξέταση των τυχόν αμφισβητήσεων  των πράξεων νομιμοποίησης αυθαιρέτων κτηριακών κατασκευών (Για να δείτε το ΦΕΚ των αποφάσεων του κου Κοκκινάκη, κάντε κλικ εδώ)..   

Το ωραίο στην συγκεκριμένη απόφαση του κου Κοκκινάκη, είναι ότι δεν υπήρξε έλεγχος των πεπραγμένων  των ορισθέντων Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων, κλπ, στο αν αυτοί συμμετείχαν με τον ένα ή ΄’άλλο τρόπο  στις διαδικασίες νομιμοποίησης αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών, αντικείμενο για το οποίο ενδέχεται να κλιθούν να εκφράσουν την υπηρεσιακή τους γνώμη. Με απλά λόγια ενδέχεται να έβαλαν «λύκους» να φυλάνε «πρόβατα», με ποιο χαρακτηριστική περίπτωση, Προϊσταμένου Τμήματος της ΥΔΟΜ Περιστερίου… ίσως βέβαια να έχει μεγάλη σημασία για την ορθότητα της επιλογής του κου Κοκκινάκη, ότι  ο αναφερόμενος  υπήρξε ο συντάκτης μηχανικός και ταυτόχρονα ο υποβάλλων τον σχετικό φάκελο στο ΥΠΕΝ και το ΤΕΕ, της μη νόμιμης νομιμοποίησης  αυθαιρέτων δημόσιων κατασκευών  στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Περιστερίου, χώρο που  έχει από το 1981 χαρακτηρισθεί με Π.Δ. ως κοινόχρηστο πράσινο και στον οποίο δεν επιτρέπεται  η νομιμοποίηση οιασδήποτε αυθαίρετης κατασκευής…

Πιθανόν γι’ αυτό ο σχετικός φάκελος  με τα στοιχεία που διατηρείται υποχρεωτικά κατά νόμο στο ΤΕΕ, παραμένει άδειος χωρίς κανένα αιτιολογικό ή σχέδιο…. Βέβαια, το συγκεκριμένο στέλεχος της ΥΔΟΜ Περιστερίου, όπως και η διεύθυνσή της, μαζί με την διεύθυνση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Περιστερίου, σύντομα θα κλιθούν να δώσουν  απαντήσεις στην Εισαγγελία Περιβάλλοντος, για το νόμιμο ή όχι των πράξεών τους, αφού, σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, έχουν προσφύγει σ’ αυτή δημότες της πόλης… του Περιστερίου…

——————-

Διαβάστε στην συνέχεια την νέα σύνθεση της:

ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β΄ Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών  – Με χωρική αρμοδιότητα των Υ.ΔΟΜ. των Δήμων Αιγάλεω και Περιστερίου

  • Βαφειάδου Αντωνία του Παναγιώτη (Α.Δ.Τ.: ΑΟ 042300), κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, με βαθμό  Α΄, Προϊσταμένη της Υ.ΔΟΜ. Δήμου Αιγάλεω, ως Πρόεδρο,
  • με αναπληρωτή της τον Στέργιο Νικόλαο του Γεώργιου (Α.Δ.Τ.: ΑΕ  563659), κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Πολιτικό Μηχανικό, με βαθμό Α΄, Προϊστάμενο Υ.ΔΟΜ. Δήμου Περιστερίου.
  • Στάικος Γεώργιος του Αντωνίου (Α.Δ.Τ.: ΑΝ 665452), κλάδου ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών, με βαθμό Α΄, Προϊστάμενο Τμήματος της Υ.ΔΟΜ. Δήμου Περιστερίου, ως τακτικό μέλος,
  • με αναπληρωτή του τον Αγρογιάννη Μιχαήλ του Παντελή (Α.Δ.Τ.: ΑΒ  314328), κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Πολιτικό Μηχανικό, με βαθμό Α΄, υπάλληλο του Τμήματος Αρχείου και Αδειοδοτήσεων της Υ.ΔΟΜ. Δήμου Αιγάλεω.
  • Κουτουμάνο Νικόλαο του Ιωάννη (Α.Δ.Τ.: ΑΚ 009747), Πολιτικό Μηχανικό, ως τακτικό μέλος,
  • με αναπληρωτή του τον Μπαλωμένο Ανάργυρο του Αθανάσιου (Α.Δ.Τ.: ΑΒ 593658), Πολιτικό Μηχανικό, εκπροσώπους του Τ.Ε.Ε.
  • Ιωακείμ Απόστολο του Αριστείδη (Α.Δ.Τ.: ΑΙ 631258), Πολιτικό Μηχανικό, ως τακτικό μέλος,
  • με αναπληρωτή του τον Καλαφάτη Μάρκο του Αντωνίου (Α.Δ.Τ.: ΑΕ 062650), Πολιτικό Μηχανικό, εκπροσώπους του Τ.Ε.Ε.
  • Σύψα Ζωή του Ευαγγέλου (Α.Δ.Τ.: Σ 982505), Δικηγόρο, ως τακτικό μέλος,
  • με αναπληρωτή της τον Σταθόπουλο Ευθύμιο του Νικολάου (Α.Δ.Τ.: ΑΚ 843901), Δικηγόρο, εκπροσώπους του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

Δημ-άρχης

Μοιραστείτε το:
Tagged