Νέο ερευνητικό έργο για το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπ. Πελοποννήσου στην Πάτρα

Οργανισμοί – Ιδρύματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια της πρόσκλησης ICT-01-2019: Computing technologies and engineering methods forcyber-physical systems ofs ystems,ενέκρινε τη χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προγράμματος CPSo Saware: Cross-layer cognitive optimization tools & methods for the lifecycle support of dependable CPSoS, το οποίο πρόκειται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2020.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο τριετούς διάρκειας (το οποίο θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2020), συνολικού προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ στο οποίο συμμετέχει το Εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαρμογών (http://www.esda-lab.gr) του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Πάτρα, το οποίο είναι πιστοποιημένη Πύλη Ψηφιακής Καινοτομίας (Digital Innovation Hub)της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο CPSoSaware, το  Εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαρμογών εκτός από τον τεχνικό του ρόλο, θα έχει και την ευθύνη της επιστημονικής και τεχνολογικής διαχείρισης του έργου.

Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από 13ευρωπαίους εταίρους (πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα και εταιρίες) και συντονιστής του έργου είναι το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (https://www.isi.gr).

Τα κυβερνοφυσικά συστήματα είναι συστήματα που αλληλοεπιδρούν με φυσικές διεργασίες, όπως για παράδειγμα ο ανθρώπινος οργανισμός ή το περιβάλλον. Στο CPSoSaware τα συστήματα αυτά σχεδιάζονται και αναπτύσσονται σαν αυτόνομοι οργανισμοί οι οποίοι μπορούν να έχουν γνώση του περιβάλλοντός τους αλλά και να αλληλοεπιδρούν με αυτό χωρίς να είναι απαραίτητη η ανθρώπινη παρέμβαση.

Το CPSo Saware έχει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη μοντέλων όλων των υποσυστημάτων ενός πολύπλοκου κυβερνοφυσικού συστήματος τα οποία θα επιτρέψουν τη βέλτιστη χρήση και εκμετάλλευση των διαθέσιμων υπολογιστικών, επικοινωνιακών και ενεργειακών πόρων. Oι CPSoSaware λύσεις θα βασίζονται σε τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence)για την ενίσχυση της αξιοπιστίας, της σθεναρότητας και ασφάλειας του συστήματος.  Τέλος, η έρευνα στα πλαίσια του έργου θα εστιάσει και στη δυνατότητα αλληλεπίδρασης των τελικών χρηστών με χρήση προσαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality).

Tagged