Νίκη Κεραμέως: Ενίσχυση τεχνικής, επαγγελματικής εκπαίδευσης και καλλιέργεια ήπιων και ψηφιακών δεξιοτήτων

Επαγγελματική

Θα γεφυρώσουμε το «χάσμα» ανάμεσα στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας.

Τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει προκειμένου να γεφυρωθεί το «χάσμα» ανάμεσα στην εκπαίδευση και των αναγκών της αγοράς εργασίας παρουσίασε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως.

Η κυρία Κεραμέως απηύθυνε ομιλία στη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ και αναφέρθηκε στα αποτελέσματα έρευνας του Συνδέσμου που καταδεικνύουν σημαντική αναντιστοιχία μεταξύ της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας.

Η υπουργός Παιδείας επισήμανε, αρχικά, ότι σχεδόν τέσσερις στις δέκα παραγωγικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην κάλυψη κενών θέσεων εργασίας, ιεραρχώντας ως σημαντικότερο εμπόδιο τις ελλείψεις σε δεξιότητες και όχι τη μη διαθεσιμότητα τυπικών προσόντων.

«Συνεπώς βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το σοβαρότατο πρόβλημα της αναντιστοιχίας μεταξύ των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την κάλυψη των θέσεων εργασίας και αυτών που διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό που αποφοιτά από το εκπαιδευτικό σύστημα», είπε χαρακτηριστικά.

Ενίσχυση τεχνικής, επαγγελματικής εκπαίδευσης, καλλιέργεια ήπιων και ψηφιακών δεξιοτήτων

Στη συνέχεια, η υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που δρομολογεί το υπουργείο Παιδείας σε όλο το φάσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Μεταξύ άλλων, η κυρία Κεραμέως τόνισε ότι το υπουργείο στοχεύει στην καλλιέργεια ήπιων και ψηφιακών δεξιοτήτων, στην ενίσχυση του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού και στη διαρκή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Σε ό,τι αφορά την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ), στόχος του υπουργείου Παιδείας είναι η αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών, η δημιουργία Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) και η πιο ενεργή εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων στις πολιτικές της ΕΕΚ αναδείχθηκαν ως κομβικής σημασίας.

Αναφερόμενη στην Ανώτατη εκπαίδευση, η υπουργός Παιδείας επεσήμανε ιδιαιτέρως την επέκταση του θεσμού της πρακτικής άσκησης φοιτητών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και την ενίσχυση του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης.

Πώς θα συνδράμουν οι επιχειρήσεις

Επιπλέον, τόνισε τη σημασία της θεσμοθέτησης της διαδικασίας αναγνώρισης μη τυπικής και άτυπης μάθησης, αλλά και της επανακατάρτισης και της αναβάθμισης των δεξιοτήτων των ενηλίκων για τη βέλτιστη ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας και τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Καταλήγοντας, η Νίκη Κεραμέως απευθύνθηκε προς τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, εστιάζοντας στο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι επιχειρήσεις στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αναδείχθηκαν στην έρευνά του.

Ενδεικτικά, η υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε στην αρωγή των επιχειρήσεων μέσω της προσφοράς ποιοτικών θέσεων μαθητείας, πρακτικής άσκησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, αλλά και στη συμμετοχής ειδικών από τον χώρο των επιχειρήσεων στον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό. Με τον τρόπο αυτό, όπως εκτίμησε η υπουργός, θα μεγιστοποιούσαν τα οφέλη των πολιτικών εκπαίδευσης και απασχόλησης.

Πηγή: iefimerida.gr

Tagged