Οι Επιτροπές του δήμου Περιστερίου και η σατανική ηλεκτρονική κληρωτίδα που κληρώνει τα ίδια σχεδόν πρόσωπα…

Περιστέρι
Μοιραστείτε το:

Προκειμένου να αυξηθεί ο βαθμός διαφάνειας στους ευαίσθητους τομείς των Προμηθειών, των υπηρεσιών και των δημοτικών έργων, ο νόμος ορίζει ότι οι Επιτροπές που έχουν αυτές τις αρμοδιότητες, συγκροτούνται με βάση τα αποτελέσματα ηλεκτρονικής κληρωτίδας, στην οποία «μπαίνουν» τα ονόματα όλων των υπαλλήλων κάθε αρμόδιου, για συγκρότηση Επιτροπής, δημοτικού Τμήματος…

Στο Δήμο Περιστερίου, συμβαίνει το τεχνολογικό παράδοξο, η ηλεκτρονική κληρωτίδα να εναλλάσσει  στις διάφορες Επιτροπές κάθε Τμήματος ή Διεύθυνσης, τα ίδια πρόσωπα, ενίοτε σε θέσεις τακτικών ή αναπληρωματικών μελών το ίδιο έτος, ή ανά δύο έτη…, ενώ υπάρχουν και υπάλληλοι που ενώ φέρεται  ότι συμμετέχουν στις σχετικές ηλεκτρονικές κληρώσεις, η  κληρωτίδα ουδέποτε τους προτίμησε…

—————

Σύμφωνα με τον νόμο, στους Δήμους προβλέπετε ένας αριθμός Επιτροπών, από υπαλλήλους του και σε ορισμένες περιπτώσεις και από δημοτικούς συμβούλους, που για την στελέχωσή και συγκρότησή τους γίνονται κληρώσεις, ηλεκτρονικές για τους υπαλλήλους και κλασικές με τυφλή επιλογή κλήρου μέσα από κλειστή κληρωτίδα για τους δημοτικούς συμβούλους…

Οι Επιτροπές αυτές  είναι οι:

  • Επιτροπή/ες Αξιολόγησης διαγωνισμών δημοτικών έργων και υπηρεσιών στην Τεχνική Υπηρεσία κάθε δήμου…
  • Επιτροπή/ες παραλαβής δημοτικών έργων και υπηρεσιών στην Τεχνική Υπηρεσία κάθε δήμου…
  • Επιτροπή/ες Αξιολόγησης διαγωνισμών με ή χωρίς προκήρυξη προμηθειών και παροχής υπηρεσιών στο Τμήμα Πρασίνου ή Καθαριότητας κάθε δήμου…
  • Επιτροπή/ες Προμηθειών και υπηρεσιών με διαπραγμάτευση ή χωρίς στο Τμήμα Πρασίνου ή Καθαριότητας κάθε δήμου
  • Επιτροπή/ες Αξιολόγησης τεχνικών εργασιών οχημάτων και μηχανημάτων στο Αμαξοστάσιο κάθε δήμου
  • Επιτροπή/ες παραλαβής τεχνικών επισκευών οχημάτων, προμηθειών και υπηρεσιών στο Αμαξοστάσιο κάθε δήμου
  • Επιτροπή/ες παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών στο Τμήμα Πρασίνου ή Καθαριότητας κάθε Δήμου…

‘Όπως προαναφέρθηκε η νομοθεσία, προκειμένου να αυξηθεί ο βαθμός διαφάνειας στους ευαίσθητους τομείς των Προμηθειών, των υπηρεσιών και των δημοτικών έργων, ορίζει ότι οι Επιτροπές αυτές συγκροτούνται με βάση τα αποτελέσματα ηλεκτρονικής κληρωτίδας, στην οποία «μπαίνουν» τα ονόματα όλων των υπαλλήλων κάθε αρμόδιου, για συγκρότηση Επιτροπής, δημοτικού Τμήματος…

Σύμφωνα με την κοινή λογική, θα περίμενε κανείς ότι οι Επιτροπές, που είναι ετήσιας θητείας και συνήθως τριμελείς, στην καθιερωμένη κλήρωση θα είχαν τη τύχη να στελεχώνονται από διαφορετικά κάθε φορά πρόσωπα. Για να είμαστε ειλικρινείς, αυτό μπορεί να συμβαίνει στους άλλους δήμους, πλην Δήμου Περιστερίου, για τους οποίους δεν έχουμε καμία γνώση για το τι συμβαίνει…

Στο Δήμο Περιστερίου, όμως, συμβαίνει το τεχνολογικό παράδοξο, η ηλεκτρονική κληρωτίδα να εναλλάσσει  στις διάφορες επιτροπές κάθε Τμήματος ή Διεύθυνσης, τα ίδια πρόσωπα, ενίοτε σε θέσεις τακτικών ή αναπληρωματικών μελών το ίδιο έτος, ή ανά δύο έτη…, ενώ υπάρχουν και υπάλληλοι που ενώ φέρεται  ότι συμμετέχουν στις σχετικές ηλεκτρονικές κληρώσεις, η  κληρωτίδα ουδέποτε τους προτίμησε… Το γιατί, αναζητήστε το μάλλον στον σχετικό αλγόριθμο της κληρωτίδας, που κατά τα φαινόμενα , δεν έχε σε συμπάθεια  συγκεκριμένα ονοματεπώνυμα…

Όχι…όχι προς θεού μην πάει το μυαλό σας, κύριοι αναγνώστες σε αλλότρια και πονηρά… Έργο προφέρουν οι άνθρωποι… πόσο μάλλον αφού κληρώνονται τις Επιτροπές από «το χέρι του θεού»… δηλαδή ηλεκτρονικά…

Προς το παρόν θα ασχοληθούμε άλλο με το θέμα… Θα δούμε τις νέες Επιτροπές για το 2021, θα κάνουμε τις συγκρίσεις με τα προηγούμενα έτη και θα επανέλθουμε…

Σημασία έχει οι ικανοί να ασχολούνται με τους διαγωνισμούς, τις προμήθειες και τις παραλαβής υλικών, εργασιών και έργων, έστω κι αν είναι τα ίδια σχεδόν πρόσωπα πάντα…

«Εκδορεύς»

Μοιραστείτε το:
Tagged