Ο δήμος Φυλής ζητά από τον ΕΔΣΝΑ επιπλέον αντισταθμιστικά 134.515.422 €. με το νόμιμο τόκο για τον ΧΥΤΑ!

Φυλή
Μοιραστείτε το:

Όχι, δεν τους φτάνουν τα  εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που έχουν εισπράξει από τις δικές μας οικονομίες ως αντισταθμιστικά φορτώνοντας μας ρύπανση και αρρώστιες.  Ζητούν επιπλέον άλλα 134.515.423 €.   με το νόμιμο τόκο!  

Στις  23.11.2020 ενώπιον του Αρείου Πάγου (Α2 πολιτικό τμήμα) συζητείται η από 2.4.2019 αίτηση του Δήμου Φυλής με την οποία ζητείται η αναίρεση της απόφασης του Εφετείου Αθηνών με αριθμ.3164/2017.

Με την απόφαση του Εφετείου ,  έγινε δεκτή η έφεση  του ΕΔΣΝΑ (βλ 2010/2016 απόφαση του Αρείου Πάγου )  κατά της  5035/2011 οριστικής απόφασης του πολυμελούς  Πρωτοδικείου Αθηνών και απερρίφθη η από 22.9.2009  αγωγή του δήμου Φυλής κατά του ΕΔΣΝΑ με την οποία ζητούσε  να του καταβληθεί το ποσό των 134.515.422, 29 €. 

Λίγα λόγια για το ιστορικό της περίεργης  υπόθεσης : 

Στις 22.4.1997 ο ΕΔΣΝΑ και ο δήμος  Άνω Λιοσίων  υπέγραψαν σύμβαση  αναγνώρισης δικαιωμάτων, με την οποία ο ΕΔΣΝΑ  ανέλαβε την υποχρέωση να καταβάλλει αντισταθμιστικά στον Δήμο Άνω Λιοσίων   για όσο χρόνο θα εξακολουθούσαν να λειτουργούν στην περιφέρειά του ο Χ.Υ.Τ.Α. και το Ε.Μ.Α.Κ. 

Ο δήμος Άνω Λιοσίων  θα εισέπραττε το 91,25% από το σύνολο των αντισταθμιστικών που θα διανέμονταν σε όλους τους οχλούμενους δήμους που φιλοξενούσαν εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων . 

Το υπόλοιπο 7,75% θα το μοιράζονταν οι δήμοι του Ασπρόπυργου ,του Κερατσινίου του Περάματος κλπ. 

Το 2009 ο Καλλικρατικός πλέον δήμος Φυλής κατέθεσε αγωγή κατά του ΕΔΣΝΑ υποστηρίζοντας πως ο ΕΔΣΝΑ  παραβιάζοντας τις συμβατικές του υποχρεώσεις  του οφείλει το ποσό των 128.165.034 € .

Διαβάζοντας τώρα τις αποφάσεις μαθαίνουμε πως υπήρχε και μια άλλη απόφαση της Ε.Ε του ΕΔΣΝΑ του 1998 (αριθμ. 539/3.12.1998) για την καταβολή στο Δήμο Άνω Λιοσίων    ποσοστού 50%  επί των αντισταθμιστικών, για την απόθεση  εξωοικιακών απορριμμάτων ! 

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του δήμου Φυλής , σε εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης,  ο ΕΔΣΝΑ  κατέβαλε  στο δήμο το  συμφωνημένο ποσό  για τα έτη 1999-2003 και έκτοτε  παραβιάζοντας τη σύμβαση, σταμάτησε  ολοσχερώς την καταβολή των αντισταθμιστικών.  Συνεπώς ο ΕΔΣΝΑ οφείλει στο δήμο Φυλής οφείλει τα αναφερόμενα στην αγωγή, για  τα  έτη 2004 – 2009.

Με βάση αυτό το ιστορικό  ο ενάγων δήμος Φυλής  ζήτησε να υποχρεωθεί ο ΕΔΣΝΑ να του καταβάλει το συνολικό ποσό των 134.515.422 ευρώ με το νόμιμο τόκο ! (128.165.035 αντισταθμιστικά + 6.350.338 για τα εξωοικιακά) .

Στις 28.9.2020 η Ε.Ε του ΕΔΣΝΑ αποφάσισε να παράσχει πληρεξουσιότητα σε δικηγόρους προκειμένου να παραστούν ενώπιον του  Αρείου  Πάγου  επί της αίτησης αναίρεσης του Δήμου Φυλής . 

Το ωραίο είναι πως υπέρ της απόφασης του ΕΔΣΝΑ ψήφισε και ο δήμαρχος Φυλής κ. Παππούς, ο οποίος στις  2.4.2019  ήταν αυτός που κατέθεσε αίτηση του Δήμου Φυλής με την οποία ζητείται η αναίρεση της απόφασης  του Εφετείου Αθηνών! 

Ο έτερος Καππαδόκης του δήμου Φυλής, Δ. Μπουραίμης, που ήταν αυτός που είχε  καταθέσει την αγωγή κατά του ΕΔΣΝΑ το 2009 και ζητούσε 134.515.422 ευρώ με το νόμιμο τόκο, “απείχε” από τη συνεδρίαση της Ε.Ε του ΕΔΣΝΑ !

Το αστείο της υπόθεσης δεν είναι η στάση των δημοτικών αρχόντων της Φυλής στη δια περιφοράς «συνεδρίαση» της Ε.Ε .

Το αστείο είναι πως οι εκπρόσωποι του δήμου Φυλής που είναι ταυτόχρονα και μέλη του ΕΔΣΝΑ και ενάγοντες,   συμμετείχαν πάντα στην λήψη των αποφάσεων του ΕΔΣΝΑ περί του τρόπου διάθεσης  των αντισταθμιστικών οφελών, χωρίς να αξιώσουν ποτέ τις οφειλές που ισχυρίζονται στην αγωγή τους.    

Οι δήμαρχοι των Άνω Λιοσίων  και της  Φυλής υπέγραφαν κατάπτυστες συμβάσεις αναγνώρισης δικαιωμάτων με τον ΕΔΣΝΑ (22.4.1997 Παπαδήμας)  , (20.10.2004 και 11.5.2010 Μπουραίμης) , (24.6.1010 Παππούς) και ταυτόχρονα οι ίδιοι ήταν και  μέλη της  Ε.Ε του ΕΔΣΝΑ ! Δηλαδή υπέγραφαν  συμβάσεις με ένα όργανο στο οποίο ήταν και οι ίδιοι μέλη του  και ουσιαστικά το έλεγχαν .  

—————

Γιάννης κερνά και Γιάννης πίνει ! 

Τώρα τι στημένο παιχνίδι παίζεται μεταξύ του δήμου Φυλής και του ΕΔΣΝΑ και γιατί υπάρχει αυτή η δικαστική διαμάχη  και γιατί οι δημοτικοί άρχοντες της Φυλής κάνουν αυτές τις τρίπλες στην Ε.Ε , μόνο αυτοί ξέρουν .

Αυτό που γνωρίζουμε εμείς είναι ότι ο δήμος Άνω  Λιοσίων και ο Δήμος Φυλής είχαν  εισπράξει  ως το έτος 2.000  51.500.000.0000 δις δραχμές και από το 2000 ως σήμερα έχουν εισπράξει άλλα 660 εκατομμύρια ευρώ !

Όλα αυτά τα χρήματα έχουν χρησιμοποιηθεί για  εκμαυλισμό  συνειδήσεων στην τοπική κοινωνία προκειμένου να δέχεται αδιαμαρτύρητα την συνέχιση του περιβαλλοντικού εγκλήματος  της Φυλής . 

Υπενθυμίζουμε την πρόσφατη  προκλητική απόφαση  του Δ.Σ του ΕΔΣΝΑ   του περασμένου Μαΐου  με την οποία  τα αντισταθμιστικά οφέλη που λαμβάνει ο Δήμος Φυλής αυξάνονται κατά 3,4 εκατ. ευρώ  από 36,27 εκατ. το 2019 σε 39,67 εκατ. το 2020.

Να γιατί ζητάμε την κατάργηση του διαβρωτικού μηχανισμού των αντισταθμιστικών «ωφελημάτων». 

————–

 Ολοκληρώνουν το έγκλημα ! Εγκρίθηκαν οι τεχνικές προσφορές για το νέο ΧΥΤΑ στη Φυλή ! Έτσι ολοκληρώνουν το έγκλημα !

Η Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ συνεδρίασε εκτάκτως  σήμερα  13/10/2020 και ώρα 12:00 προκειμένου να εγκρίνει το πρακτικό αξιολόγησης  των τελικών προσφορών για το έργο «Μελέτη, κατασκευή έργων για την α’ φάση αποκατάστασης της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων”.

Η ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση της Ε.Ε. ανέβηκε στη διαύγεια στις 13:12 δηλαδή μια ώρα μετά την υποτιθέμενη συνεδρίαση!

Πρόκειται για τον νέο ΧΥΤΑ Φυλής που αποφασίστηκε την 1/8/2019 .

Η Επιτροπή «διενέργειας ανταγωνιστικής διαπραγμάτευσης» στις 28/09/2020 συνήλθε και βαθμολόγησε τις τεχνικές προσφορές των δυο εργολαβικών σχημάτων.

Τώρα πλέον μένει μόνο η «αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των υποψηφίων» που θα συνυπολογιστούν με τις τεχνικές προσφορές και η ανάθεση του έργου!

Η τελική βαθμολογία που έλαβαν οι τεχνικές προσφορές των εργολαβικών σχημάτων είναι:

  • 66, 6 για την «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. -W.A.T.T. Α.Ε. – Α’ ΦΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΕΔΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ».
  • 43,90 για τη «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, τον διακριτικό τίτλο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε» .

Σύμφωνα με την πρώτη προσφορά ο νέος ΧΥΤΑ θα κατασκευαστεί στο βορειοδυτικό τμήμα του ΧΥΤΑ Φυλής και θα επεκτείνεται σε τμήμα των υφιστάμενων κυττάρων της Α’ Φάσης και των κυττάρων Β3 – Β6 της Β’ Φάσης.

Η χωρητικότητα των νέων αποθέσεων, σύμφωνα με τον πρώτο διαγωνιζόμενο ανέρχεται σε 4.153.000 m3 .

Όσον αφορά τα έργα της μεταβατικής διαχείρισης, χωροθετούνται σε διαμορφωμένο πλάτωμα συνολικής έκτασης 17.000 m2 περίπου, νοτιοδυτικά του υφιστάμενου ΕΜΑΚ και ανάμεσα στα αποκατεστημένα κύτταρα της Β’ Φάσης του ΧΥΤΑ Φυλής και των εγκαταστάσεων της ΒΕΑΛ.

Σύμφωνα με τη δεύτερη προσφορά, η λεκάνη θα κατασκευαστεί στο τμήμα της Γ΄φάσης της Ο.Ε.Δ.Α. Φυλής, συνολικής έκτασης 334,32 στρεμμάτων, ενώ η συνολική χωρητικότητα του περιγραφόμενου ΧΥΤΑ ανέρχεται σε 4.244.012,58m3.

Για τα έργα μεταβατικής διαχείρισης σύμφωνα με τη δεύτερη προσφορά  περιγράφονται εργασίες για την ορθή διαχείριση της ποσότητας των σύμμεικτων/ υπολειμματικών απορριμμάτων ή/και προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων 20.000 τόνων ανά έτος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το σκεπτικό της απόφασης για το μέλλον της εγκατάστασης.  Δηλαδή για τη «δυνατότητα επαύξησης χωρητικότητας του προτεινόμενου κυττάρου με βάση την ακριβή προτεινόμενη θέση του».

Για την πρώτη προσφορά η επιτροπή έκρινε πως «Ο προσφερόμενος σχεδιασμός παρέχει δυνατότητα επαύξησης της χωρητικότητας»!

Ενώ για τη δεύτερη προσφορά η επιτροπή έκρινε πως «ο υποψήφιος αξιοποίησε μερικώς τον σχεδιασμό στο νέο γήπεδο της Γ Φάσης, με αποτέλεσμα να μην εκμεταλλεύεται πλήρως τις δυνατότητες επαύξησης χωρητικότητας».

Με άλλα λόγια ο ΕΔΣΝΑ πριν ακόμα ανατεθεί το έργο, σχεδιάζει και νέα επέκταση στο ΧΥΤΑ Φυλής !

Επιβεβαιώνονται απολύτως  οι επισημάνσεις του ΔΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ που έλεγε πως ο σχεδιασμός αυτός δεν αφορά μόνο τα 5 επόμενα χρόνια αλλά πολλά χρόνια παραπάνω.

Το έργο είναι απολύτως βέβαιο πλέον πως θα ανατεθεί στο εργολαβικό σχήμα «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. -W.A.T.T. Α.Ε. – Α’ ΦΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΕΔΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» και  αφού εξαντληθεί ο χώρος που θέλουν να κάνουν τον νέο ΧΥΤΑ, τότε θα κάνουν και νέο διαγωνισμό για το τμήμα της Γ΄ Φάσης που προτείνει η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ!

Θα μπορούν δηλαδή να πέσουν στη Φυλή άλλα 4.250.000 m3 σκουπιδιών!!

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για το νέο ΧΥΤΑ έρχονται οι 2 διαγωνισμοί για τη μετατροπή του ΕΜΑΚ σε πράσινο εργοστάσιο και  το νέο υπερεργοστάσιο 450.000 τόνων/ έτος με ΣΔΙΤ και καύση.

———

ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ: Ή θα τους σταματήσουμε ή θα μας ξεπαστρέψουν!!

Ο κ. Πατούλης και τα 7 μέλη της Ε.Ε του ΕΔΣΝΑ σχεδιάζουν να μας ξεκάνουν!

Το ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ καλεί τους δημάρχους της δυτικής Αθήνας να αναλάβουν τώρα τις ευθύνες τους και να οργανώσουν μεγάλες λαϊκές κινητοποιήσεις και στον ΧΥΤΑ και στα κέντρα λήψης των αποφάσεων (ΕΔΣΝΑ και Περιφέρεια Αττικής).

Καλούμε τους πολίτες, τα κινήματα, τις δημοτικές παρατάξεις, την επιστημονική  και την εκπαιδευτική κοινότητα της δυτικής Αθήνας σε γενικό ξεσηκωμό!!

Μόνο έτσι μπορούμε να τους σταματήσουμε.

ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ: Συντονισμός φορέων, συλλογικοτήτων και πολιτών Δ. Αττικής – Δ. Αθήνας

Μοιραστείτε το:
Tagged