Πέμπτη 5.12.2019: Διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Περιστερίου, στις 3 μ.μ. τακτική και στις 5 μμ Ειδική

Περιστέρι

Σύμφωνα  με τις  διατάξεις του άρθρου  65 – 69 του Ν. 3852/ 2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των άρθρων 73 & 74 του Ν. 4555/2018,  έχω  την  τιμή να σας καλέσω σε συνεδρίαση του Δ.Σ την    5-12-2019  ημέρα: Πέμπτη και ώρα: 15:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτίριο της Ξυλοτεχνίας επί της οδού Δημοσθένους 11 & Παρασκευοπούλου με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2019. (Οικονομική Επιτροπή)
 2. Λήψη απόφασης για παράταση δύο (2) ετών του ιδιωτικού συμφωνητικού εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων προς διενέργεια διαφημίσεων σε στέγαστρα στάσεων αστικών συγκοινωνιών. (Οικονομική Επιτροπή)
 3. Λήψη απόφασης επί αιτημάτων για κοπή δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
 4. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του κ. ΑΠΕΡΓΗ ΠΕΤΡΟΥ – ΕΒΕΛΙΝΟΥ για μετατόπιση του περιπτέρου του από τη συμβολή των οδών Κάκτου & Ιβίσκου, σε νέα θέση, επί των οδών Αρτοξίνου & Αναπαύσεως. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
 5. Κατανομή ποσού για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων του Δήμου (Δ’ Δόση 2019).  (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)
 6. Εκδίκαση ενστάσεων κατά της αριθ. 36/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 193, επί των οδών Τραπεζούντος, Αιόλου & Λεωφόρου Παναγή Τσαλδάρη. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 7. Ορισμός μελών στην Επιτροπή Διενέργειας των Δημοπρασιών εκποίησης, εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου, αγοράς ή μίσθωσης πραγμάτων ανηκόντων σε τρίτους, του ΠΔ 270/81 για το έτος 2020. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 8. Ορισμός μελών σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 στις Επιτροπές α) Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών και β) Παραλαβής Υπηρεσιών.  (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 9. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ, ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΩΝ κ.λ.π.) ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ “Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ” ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 10. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 11. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) τακτοποιητικού του έργου: «ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ». (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)
 12. Λήψη απόφασης  σχετικά με τη σύσταση τριμελούς Επιτροπής για την διενέργεια ελέγχων για την τήρηση των διατάξεων της υπ’ αρ. 43650/8-6-2019 ΚΥΑ «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων».  (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)
 13. Λήψη απόφασης για τη διακοπή λειτουργίας του ανελκυστήρα που είναι εγκατεστημένος στο κτήριο που βρίσκεται επί της οδού ΦΙΛΙΚΩΝ 58, στο Δήμο Περιστερίου.  (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)

——————————

Σύμφωνα  με τις  διατάξεις του άρθρου  65 – 69 του Ν. 3852/ 2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των άρθρων 73 & 74 του Ν. 4555/2018,  έχω  την  τιμή να σας καλέσω σε ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δ.Σ την 5-12-2019  ημέρα: Πέμπτη και ώρα: 17:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτίριο της Ξυλοτεχνίας επί της οδού Δημοσθένους 11 & Παρασκευοπούλου με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2020. (Οικονομική Επιτροπή)
 2. Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Περιστερίου για το οικονομικό έτος 2020.  (Οικονομική Επιτροπή)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Βασίλης Λώλος

Tagged