Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Νέες διαστάσεις στην εκπαίδευση φοιτητών στην ιστολογία και ιστοπαθολογία

Τριτοβάθμια
Μοιραστείτε το:

Με τη συνδρομή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου δημιουργείται μια νέα μορφή εκπαίδευσης των φοιτητών ιατρικής.

Η καινοτομία και η εφαρμογή της ψηφιακής ιστολογίας και της παθολογίας στην ιατρική εκπαίδευση έχουν ανοίξει τις προοπτικές για μια σημαντική αλλαγή στο σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών στον πανεπιστημιακό χώρο. Η νέα τεχνολογία της εικονικής μικροσκοπίας έχει πρόσφατα αποδειχθεί ως μια αξιόπιστη και έγκυρη παιδαγωγική μέθοδος για τους μαθησιακούς στόχους και αξιολογήσεις της ιστολογίας και της ιστοπαθολογίας. Η τρέχουσα τάση της ψηφιακής ιστολογίας και παθολογίας ή τηλεπαθολογίας έχει φέρει τους εκπαιδευτικούς πιο κοντά στο στόχο της επίτευξης συγκεκριμένων ικανοτήτων. Το έργο VirtualMicroscopy 3.0 θα θέσει έναν πρακτικό οδηγό και βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν προκειμένου να επιτευχθεί μια οικονομικά αποδοτική εφαρμογή και η επιτυχής χρήση της τεχνολογίας εικονικής μικροσκοπίας (VM) για τη βελτίωση του προγράμματος σπουδών των αντίστοιχων τμημάτων της Ιατρικής.

Στο έργο αυτό οι ιατρικές σχολές από Βουλγαρία, Ρουμανία, Πολωνία και Ισπανία

  • “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania
  • GdanskiUniwersytetMedyczny, Poland
  • MeditcinskyUniversitet-Plovdiv, Bulgaria
  • Universidad De Alicante, Spain

θα διαμορφώσουν κοινά προγράμματα σπουδών στην Ιστοπαθολογία και θα διαμοιράσουν εκπαιδευτικό υλικό που θα μπορεί εύκολα να προβληθεί χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο λογισμικό VirtualMicroscopyσε φορητές συσκευές tablet ή υπολογιστή / φορητό υπολογιστή, χωρίς την ανάγκη χρήσης μικροσκοπίου για τους φοιτητές και τους καθηγητές.

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Πάτρα με υπεύθυνο τον καθηγητή του τμήματος κ Σπύρο Συρμακέση θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τη δημιουργία του συστήματος εκπαίδευσης και την οργάνωση του προγράμματος εξάσκησης και αξιολόγησης των φοιτητών στις εξετάσεις των τεσσάρων Πανεπιστημίων.

Με το έργο αυτό, τα πανεπιστήμια προσβλέπουν σε ααύξηση της προσβασιμότητας των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στα δεδομένα μικροσκοπίας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η μάθηση και η αύξηση των ικανοτήτων τους, αλλά και στην ανάπτυξη οργανωμένων Ομάδων Διαβούλευσης, οι οποίες μπορούν να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα στη διάγνωση και την προσαρμοσμένη επιτυχή θεραπεία για τους ασθενείς.

Μοιραστείτε το:
Tagged