Προστασία πρώτης κατοικίας ευάλωτων νοικοκυριών – Η πλατφόρμα για δηλώσεις

Τράπεζες
Μοιραστείτε το:

H ηλεκτρονική πλατφόρμα επιτρέπει στους οφειλέτες με ισχυρή οικονομική αδυναμία να λάβουν τη σχετική βεβαίωση ότι όντως αποτελούν ευάλωτα νοικοκυριά

Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα για την πρώτη κατοικία των ευάλωτων νοικοκυριών, στο πλαίσιο του νέου Νόμου για τη ρύθμιση οφειλών σε έως 240 δόσεις προς το Δημόσιο και 420 δόσεις προς τις τράπεζες και άλλους χρηματοδοτικούς φορείς και την παροχή 2ης ευκαιρίας, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Ο Νόμος, περιέχει σειρά ευνοϊκών ρυθμίσεων

Ο Νόμος, όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο, περιέχει σειρά ευνοϊκών ρυθμίσεων για τα νοικοκυριά, όπως:

η ρύθμιση οφειλών, μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, σε έως 240 δόσεις προς το Δημόσιο και έως 420 δόσεις προς τους χρηματοδοτικούς φορείς και η επιδότηση δανείων 1ης κατοικίας ευάλωτων νοικοκυριών για 5 έτη, σε όσους ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα επιτρέπει στους οφειλέτες με ισχυρή οικονομική αδυναμία να λάβουν τη σχετική βεβαίωση ότι όντως αποτελούν ευάλωτα νοικοκυριά.

Ακολούθως, μπορούν να επωφεληθούν από τις προστατευτικές πρόνοιες του Νόμου 4738/2020, δηλαδή να διαγράψουν όλες τις οφειλές τους και να λάβουν τη 2η ευκαιρία.

Η ψηφιακή πλατφόρμα

Η πλατφόρμα σχεδιάστηκε από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από την οποία αναπτύχθηκε, υποστηρίζεται διαρκώς και φιλοξενείται στις υποδομές της. Είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-opheilon/bebaiose-eualotou-opheilete.

Όπως υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών για περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο και τις επιλογές διαχείρισης των οφειλών τους, οι πολίτες μπορούν να απευθυνθούν σε ένα από τα 50 Κέντρα και Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που λειτουργούν πανελλαδικά, κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 213.212.57.30.

———————-

Προστασία α’ κατοικίας στον ν. Κατσέλη και στον νέο Πτωχευτικό νόμο

Με τον νέο πτωχευτικό νόμο να βρίσκεται σε ισχύ, το τοπίο της 1ης κατοικίας αλλάζει άρδην

Σύμφωνα με τον νόμο 4812/2021, όσες αιτήσεις επαναπροσδιορισμού των δανειοληπτών του «νόμου Κατσέλη» για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (φυσικά πρόσωπα) δεν υποβλήθηκαν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, μπορεί κατ’ εξαίρεση να υποβληθούν από την 1η.7.2021 έως και τις 15.7.2021. Είναι η τελευταία ευκαιρία, για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στον ν. Κατσέλη να καταθέσουν αίτηση επαναπροσδιορισμού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω του gov.gr και να διασώσουν την 1η κατοικία τους.

Με τον νέο πτωχευτικό νόμο να βρίσκεται σε ισχύ, το τοπίο της 1ης κατοικίας αλλάζει άρδην, καθώς η πρώτη κατοικία πλέον ΔΕΝ προστατεύεται από την εκποίηση.

Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Μετά την πτώχευση, η πρώτη κατοικία ΠΑΥΕΙ να ανήκει στον οφειλέτη και προβλέπεται η ίδρυση του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων.

Βασικό αντικείμενο του Φορέα θα είναι η απόκτηση ακινήτων που ανήκουν σε ευάλωτους οφειλέτες, οι οποίοι έχουν λάβει δάνειο με προσημείωση την πρώτη τους κατοικία και αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, οπότε και επιλέγουν τον δρόμο της πτώχευσης.

Τα ευάλωτα νοικοκυριά, όπως αυτά θα κριθούν με καθαρά εισοδηματικά κριτήρια, θα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να διαμένουν στην α’ κατοικία τους, καταβάλλοντας όμως ενοίκιο στον Φορέα.

Ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων θα αγοράζει τα ακίνητα μέσω πλειστηριασμού από τις τράπεζες και τα funds που έχουν αγοράσει δάνεια που δεν εξυπηρετούνται.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι 12ετής και εφόσον ο οφειλέτης καταβάλει το σύνολο των μισθωμάτων για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, τότε θα δικαιούται να αγοράσει το ακίνητο από το Φορέα καταβάλλοντας το αντίτιμο της εμπορικής του αξίας.

Ο οφειλέτης θα μπορεί να λάβει επιδότηση από το δημόσιο προκειμένου να καλύψει ένα μέρος της δόσης του ενοικίου που θα πρέπει να πληρώνει στον Φορέα. Το ύψος του επιδόματος θα ξεκινά από 70 ευρώ και μπορεί να φτάσει κατ’ ανώτατο στα 210 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων μελών του κάθε νοικοκυριού.

Και με ποια κριτήρια θα χαρακτηρίζεται κάποιος ευάλωτος, ώστε να δικαιούται να παραδώσει το ακίνητό του στον Φορέα και να το επαναμισθώσει;

Τα κριτήρια θα είναι καθαρά ε ι σ ο δ η μ α τ ι κ ά !

Ειδικότερα: Το συνολικό εισόδημα θα πρέπει να μην υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο. Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία : Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως των 180.000 ευρώ. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κλπ. να μην υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενα κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Απομένει να δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσει ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, καθώς η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει την λειτουργία του έως τον Μάρτιο του προσεχούς έτους.

Πηγή: bankingnews.gr

Μοιραστείτε το:
Tagged