Προφίλ υγείας των δημοτών ετοιμάζει ο Δήμος Αιγάλεω

Αιγάλεω

Πολιτικές και δράσεις πρόληψης και προαγωγής σε όλο το φάσμα των ηλικιών και ιδιαίτερα τις ευπαθείς ομάδες σχεδιάζει να εφαρμόσει ο Δήμος Αιγάλεω, στοχεύοντας στην ενημέρωση του πληθυσμού, σχετικά με την πορεία της ζωής και την ενδυνάμωση τους. Παράλληλα ο Δήμος σκοπεύει να υιοθετήσει πολιτικές για τη διατροφή, τη φυσική άσκηση, τον καπνό, το αλκοόλ, την ψυχική και πνευματική υγεία, ενισχύοντας και διαμορφώνοντας τις υπηρεσίες του με επίκεντρο τον άνθρωπο, προκειμένου να ενισχυθούν τα μέτρα για την δημόσια υγεία, τη βελτίωση του περιβάλλοντος και των συνθηκών ζωής των κατοίκων του.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Αιγάλεω υπέγραψε σύμβαση παροχής υπηρεσιών με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας, για την εκπόνηση μελέτης του προφίλ υγείας του Δήμου, σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Για την εκπόνηση της μελέτης αυτής υπάρχει εκτενές ερωτηματολόγιο, το οποίο θα κληθούν να απαντήσουν οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου.

Θα διανεμηθούν ερωτηματολόγια, αναλογικά με τον πληθυσμό, τα οποία θα συμπληρωθούν από εκπαιδευμένους εθελοντές- συνεντευκτές, οι οποίοι θα έχουν πιστοποιηθεί από τον Δήμο.

Όσοι θέλουν να συμμετέχουν, ως εθελοντές , στην πρωτοβουλία και να εκπαιδευτούν από το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Υγείας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών του ΕΚΠΑ, μπορούν να καταθέσουν την αίτηση τους μέχρι τις 15 Νοεμβρίου στην οδό Ελλησπόντου 7, Α’ όροφος, 2105982406.

Tagged