Ρωτάμε ευθέως την Δ/νση Β/θμιας Γ΄Αθηνας: Ασκούν ή όχι όλοι οι Δ/ντές και Υπ/ντές Σχολείων το Υποχρεωτικό διδακτικό ωράριό τους;

Πετρούπολη Υπουργείο Παιδείας

Η Πολιτεία και ο κοινός νομοθέτης, έχει φροντίσει για το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των Διευθυντών και υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων, που λόγω της θέσης και των καθηκόντων διοίκησης που τους έχουν ανατεθεί, δεν είναι το ίδιο με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του κάθε σχολείου.

Εκτός από το επίδομα θέσης ευθύνης που λαμβάνουν, ο νόμος έχει προβλέψει τη μείωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου τους, προκειμένου αυτοί που κατέχουν τις δύο διοικητικές θέσεις να μπορούν να ασκούν το έργο διοίκησης που τους έχει ανατεθεί.

Το ωράριο αυτό, ξεκινά από τις 14 διδακτικές ώρες, που μειώνονται στις 12 για όσους έχουν 20ετή προϋπηρεσία για τους υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (ΕΚ), στις 8 διδακτικές ώρες για τους Δ/ντές ΕΚ και έως 3 διδακτικές ώρες κατ’ελάχιστον και κάτω από προϋποθέσεις, -μαθητικό δυναμικό σχολείου, αριθμός τμημάτων και τάξεων, κλπ-,  για τους Διευθυντές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Θα περίμενε κανείς, ότι όλα αυτά θα τηρούνταν με ευλάβεια από τους δικαιούχους Διευθυντές και υποδιευθυντές σχολείων, αλλά είναι έτσι ή όχι…;

Εδώ τα πράγματα στραβώνουν, αφού τουλάχιστον μέχρι σήμερα, οι περισσότεροι κάτοχοι αυτών των εκπαιδευτικών θέσεων ευθύνης με διάφορα «τερτίπια», απαξιούσαν των καθηκόντων τους, δηλαδή να μπούν σε σχολικές τάξεις και να διδάξουν, έστω κι αυτό το ελάχιστο ωράριο που προβλέπει ο νόμος.

Ας τα δούμε με τη σειρά…

Τα υποχρεωτικής εφαρμογής…

Σύμφωνα με το νόμο, το προβλεπόμενο υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών, καθορίζεται σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις με τις διδακτικές ώρες που τους ανατίθονται με το ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε σχολικής μονάδας.  Υπεύθυνος και αρμόδιος εισηγητής του ωρολογίου προγράμματος κάθε σχολείου είναι ο Διευθυντής της, που έχει και την απόλυτη ευθύνη για το νόμιμο της σύνταξής του, όπως και της τήρησής του.

Από την άλλη τα μαθήματα που ανατίθονται σε κάθε εκπαιδευτικό, προβλέπονται πάλι από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, και ο ορισμός τους στους εκπαιδευτικούς είναι πάλι αρμοδιότητα και ευθύνη του Διευθυντή κάθε σχολικής μονάδας. Σύμφωνα με το νόμο, κατά τις αναθέσεις μαθημάτων και την σύνταξη του ωρολογίου προγράμματος, πρώτα καλύπτονται τα υποχρεωτικά διδακτικά ωράρια των εχόντων θέσεις ευθύνης, -Διευθυντών και υποδιευθυντών ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ΕΚ, όπως και των Τομεαρχών ΕΚ-, και στην συνέχεια των υπολοίπων εκπαιδευτικών κατ’ απόλυτη αρχαιότητα στην σχολική μονάδα, με τους παλιούς να συμπληρώνουν πρώτοι το διδακτικό ωράριό τους και να ακολουθούν οι νεότεροι.

Τα «τερτίπια»…

«Αμε έπος… αμ δέος», όμως, από τους Διευθυντές και υποδιευθυντές που για τον ένα ή άλλο λόγο έχουν αποκτήσει «απέχθεια» προς το εκπαιδευτικό έργο… και αναφερόμαστε σ’ αυτό γιατί υπάρχει και η φωτεινή κατηγορία τους που ουδέποτε έχασαν την επαφή με την διδακτική διαδικασία στις τάξεις του σχολείου τους.

Τι κάνουν λοιπόν αυτοί, εκ των Διευθυντών και υποδιευθυντών που δεν θέλουν ή δεν μπορούν να παράξουν διδακτικό έργο στο χρόνο που ορίζει γι’ αυτούς η ισχύουσα νομοθεσία; 

Απλά πράγματα, όπως και το αυγό του Κολόμβου. Κατά τις αναθέσεις μαθημάτων και την σύνταξη του ωρολογίου προγράμματος «γεμίζουν» τις ώρες του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των απλών εκπαιδευτικών πρώτα και όχι το δικό τους.

Σε δεύτερο στάδιο, ορίζουν και το δικό τους, συνήθως ως δεύτεροι στα μαθήματα και προγράμματα όπου αυτό προβλέπεται, όπως «ζώνες δημιουργικής απασχόλησης, περιβαλλοντικής αγωγής, αγωγής υγείας, εργαστήρια πληροφορικής και ειδικότητας, κλπ».

Ενίοτε παραμένουν χωρίς ακόμη και το ελάχιστο υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο τους, έτσι γιατί τους αρέσει, προφασιζόμενοι υπερβολικό φόρτο εργασίας στην διοίκηση του σχολείου.

Ωρισμενοι μάλιστα το «τερματίζουν», είτε επικαλούμενοι διατάξεις που δεν υπάρχουν ή δεν ισχύουν γι’ αυτούς ή ακόμη απλώς δηλώνοντας κουρασμένοι από τα χρόνια της προϋπηρεσίας τους για να πραγματοποιήσουν το σύνολο ή και μέρος (υποδιευθυντές σχολείων και ΕΚ και τομεάρχες ΕΚ) αυτού του διδακτικού ωραρίου που κατά νόμο τους αναλογεί.

Ταυτόχρονα, αρνούνται ουσιαστικά να αναλάβουν οι ίδιοι πραγματικό εκπαιδευτικό  έργο για τα κενά εκπαιδευτικών που παρουσιάζονται λόγω αυτών των πρακτικών ζητώντας από την πολιτεία τον διορισμό αναπληρωτών.

Δεν θα εμβαθύνουμαι περισσότερο στο θέμα, αφού αυτό είναι κοινό και πολύ γνωστό «παίγνιο» σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, θα αναφερθούμε, όμως, σε δύο πολύ χαρακτηριστικές περιπτώσεις, ενός Διευθυντή Λυκείου και ενός Εργαστηριακού Κέντρου.

Ο πρώτος, «αθεόφοβος» κυριολεκτικά κατά την λαϊκή μούσα, αρνήθηκε στην πράξη να αναλάβει το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των 3 ωρών που είχε, «χώνοντας» τον εαυτό  του, ως δεύτερο εκπαιδευτικό σε προγράμματα «Ζώνης δημιουργικής απασχόλησης» που ο ίδιος συγκρότησε, αν και υπήρχε εμφανής έλλειψη εκπαιδευτικών για να καλύψει όλα τα διδακτικά μαθήματα των σχολικών τάξεων και ζήτησε αναπληρωτή ή άλλο μόνιμο εκπαιδευτικό γι’αυτές τις τρεις διδακτικές ώρες, αφήνοντας τους μαθητές για τέσσερεις (4) ολόκληρους μήνες χωρίς εκπαιδευτικό και μάθημα, μέχρι την έλευση του ζητούμενου εκπαιδευτικού.

Ο δεύτερος, με υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο 8 ωρών, τοποθέτησε τον εαυτό του σε τέσσερα (4) εργαστηριακά μαθήματα ως τρίτο εκπαιδευτικό, απαίτησε την έλευση αναπληρωτή για τις διδακτικές ώρες που δεν καλύφθηκαν με το ωρολόγιο πρόγραμμα, και βρήκε ταυτόχρονα 10 διδακτικές ώρες ως υπερωρία σαν δεύτερος εκπαιδευτικός στην τάξη, στο ΙΕΚ που συνλειτουργούσε στις ίδιες εργαστηριακές εγκαταστάσεις, διδακτικές ώρες στις οποίες δεν «πάτησε» ποτέ επικαλούμενος και σ’ αυτή την περίπτωση, όπως και στην πρώτη υπερβολικό φόρτο διοικητικής εργασίας.

Ακόμη ποιο χαρακτηριστική είναι η περίπτωση Διευθυντή ΕΠΑΛ που κατάφερε, λόγο ανοχής και όχι μόνο της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης να λειτουργεί ελλειματικό σε μαθητές σχολείο, παρουσιάζοντας ένα τεράστιο σε αριθμό, αλλά πλασματικό μαθητικό δυναμικό και με βάση το τελευταίο να διαθέτει δεύτερο υποδιευθυντή  και διπλάσιους Τομεάρχες στο συστεγαζόμενο ΕΚ. Και δεν έφθανε ότι ο ίδιος ουδέποτε έκανε τις τρεις διδακτικές ώρες που του αναλογούσαν, «κάλυψε» την έλλειψη διδακτών ωρών των πλασματικών θέσεων ευθύνης που ο ίδιος δημιούργησε και ταυτόχρονα ζήτησε και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς για διδακτικές ώρες που δεν υπήρχαν.

Οι έλεγχοι της Διεύθυνσης Β/θμιας Γ΄Αθήνας …

Η στήλη έχει πληροφορηθεί ότι οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Β/θμιας Γ΄Αθήνας, στα πλαίσια των όσων εντέλλονται με την τελευταία εγκύκλιο της υφ. Παιδείας για την κάλυψη του διδακτικού ωραρίου των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και ΕΚ, προβαίνει σε εξονυχιστικούς ελέγχους στα ωρολόγια προγράμματα που της έχουν αποσταλεί απ’ αυτούς.

Αυτό, όμως, που εντυπωσιάζει για άλλη μία φορά την στήλη, είναι ότι οι ποιο συστηματικοί έλεγχοι γίνονται σε αυτούς που τηρούν απόλυτα τα προβλεπόμενα από το νόμο, ενώ οι έχοντες «προσβάσεις» στο σύστημά της αφήνονται σχεδόν ως έχουν.

Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι το εξής: «Οι έλεγχοι γίνονται με  βάση όσα ορίζει η νομοθεσία, -αναθέσεις μαθημάτων, κλπ-, ή για άλλη μία φορά γίνονται δεκτά «τα τερτίπια» των Διευθυντών που ανούνται στην πράξη να μπούν στην τάξη;

Η στήλη, δέχεται διαρκώς πληροφορίες και στοιχεία για συγκεκριμένους Διευθυντές που όλα αυτά τα γράφουν στα παλιά των υποδημάτων τους, όμως η απόλυτη ευθύνη που φθάνει στο αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης, όπως αναφέρει και η κα Ζαχαράκη, ανήκει σ’ αυτούς.

Σε αναμονή λοιπόν και όταν ολοκληρωθούν αυτοί οι έλεγχοι η στήλη θα δώσει στην δημοσιότητα και όπου δει, τα στοιχεία που έχει στην διάθεσή της…

Κύριε Διευθυντά… το «παίγνιο» είναι πλέον μόνο στα δικά σας χέρια… και αν διαφωνείτε με όσα αναφέρονται στο παρόν, ρίξτε και μία ματιά, έστω και επιπόλαιη στα πεπραγμέα των υφισταμένων σας..

Μην πείτε, όμως, ποτέ ότι εμείς δεν τα είπαμε… Και κάτι τελευταίο… Το My Scool λέει πάντα την αλήθεια… εξάλλου εσείς το υπογράφετε… έτσι δεν είναι…

————–

Υ.Γ.: Προκαλεί δυσανεξία στους νόμιμους, αλλά έτσι λειτουργούν στην Ελλάδα τα συστήματα υποστήριξης. Οι Διευθυντές αυτής της πολύ «συμπαθούς» κατά τα άλλα κατηγορίας με δυσενεξία να κάνουν το διδακτικό ωράριό τους, που κατά την κοινή γνώση υπήρξαν και αρκετοί συνεχίζουν να υπάρχουν, πρόσφατα επιβραβεύτηκαν με τον ορισμό τους σε συλλογικά όργανα της κοινωνίας και της εκπαίδευσης, τόσο σε τοπικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο του Υπουργείου Παιδείας… «όπως λέει και το τραγούδι «την ιστορία γράφουν οι παρέες», έστω κι αν αυτές είναι διαχρονικά διαμάντινα και κάθε εποχής κυκλώματα…

«Διογένης ο φιλαύτης»

Tagged