Στοιχεία σοκ για αύξηση νεοπλασιών στη Δ. Αττική από το ΧΥΤΑ Φυλής – Μηνυτήρια αναφορά στον Άρειο Πάγο κατά παντός υπευθύνου

Βιολογία Φυλή

Στοιχεία σοκ για αύξηση νεοπλασιών στη Δ. Αττική από τη χωματερή της Φυλής – Τι αναφέρεται σε μήνυση που κατατέθηκε στον Άρειο Πάγο

Μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για το «διαρκές έγκλημα σε βάρος των κατοίκων της Αττικής από την λειτουργία του ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων-Φυλής», κατέθεσαν στον Άρειο Πάγο κάτοικοι καθώς και δημοτικοί – περιφερειακοί σύμβουλοι από δήμους της Δυτικής Αττικής και της Περιφέρειας Αττικής.

Παραθέτοντας στοιχεία δύο πρόσφατων μελετών που προκαλούν σοκ και τα οποία, παρά την εισαγγελική εντολή, ο Δήμαρχος Φυλής αρνούνταν, όπως υποστηρίζουν, μέχρι πρόσφατα να δώσει στη δημοσιότητα, ζητούν την παρέμβαση της δικαιοσύνης μετά τις «αποφάσεις της Διοίκησης (εν έτη 2019), να δημιουργηθεί νέος, τρίτος κατά σειρά ΧΥΤΑ, στην ίδια ακριβώς περιοχή, με την παραπλανητική και ψευδή ονομασία «επέκταση της Γ’ φάσης», που κατά τους προφεύγοντες «είναι παράνομος, στηρίζεται δε σε παράνομες επιμέρους αποφάσεις της Διοίκησης.»

Συγκεκριμένα, όπως σημειώνουν: «Η πρώτη μελέτη «Αναλυτική καταγραφή ρυπαντικών φορτίων στους ΧΥΤΑ Φυλής» έγινε στον Δήμο Φυλής, στην ευρύτερη περιοχή των ΧΥΤΑ Φυλής και κάλυψε εμβαδό περίπου 10.000 στρεμμάτων. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης αυτής «…..Οι τιμές των αερίων, εδαφικών ρύπων και ρύπων του υδροφόρου ορίζοντα που μετρήθηκαν αναλυτικά, διαπιστώθηκαν μεγάλες και ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ σε σχέση με τα θεσμοθετημένα όρια (Εθνική Νομοθεσία, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, Νέα Ολλανδική Λίστα, Οριακές τιμές έκθεσης κ.λ.π.). ….Με το παρόν προκαταρκτικό αυτό τεύχος σας παρουσιάζουμε αρχικά και σε μικρή έκταση ΤΗΝ ΑΠΕΛΠΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ της εξεταζόμενης έκτασης των 10.000 στρεμμάτων. Χαρακτηριστική είναι η ύπαρξη βαρέων μετάλλων, αρωματικών υδρογονανθράκων, διοξινών- φουρανίων, βενζολίου – τολουόλιου, PCB-PCT, φαινολών, μεθανίου, αρμμωνίου, ραδιενεργών στοιχείων (ράδιο 224, ράδιο 226, τρίτιο 3, θόριο 232, μόλυβδος 210 κ.λ.π.). Οι συγκεντρώσεις ραδιενεργών στοιχείων προκαλούν ακτινοβολίες πολύ μεγαλύτερες από την φυσική ακτινοβολία, με αποτέλεσμα την ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΗ ΒΛΑΒΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ…..Προτείνουμε την περαιτέρω έρευνα στην περιοχή της παλαιάς χωματερής από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας….» (σελ. 41-42).

Περαιτέρω, στα συμπεράσματα της δεύτερης μελέτης, με τίτλο «Αναλυτική Καταγραφή Ποσοτικής και Ποιοτικής Σύστασης Αποβλήτων στους ΧΥΤΑ Φυλής», η οποία έγινε στην ίδια ακριβώς περιοχή και στην ίδια έκταση των 10.000 στρεμμάτων, αναφέρονται τα εξής: «…..Οι εκπομπές των ραδιοϊσοτόπων, που με ακρίβεια εντοπίστηκαν στην εξεταζόμενη περιοχή και ειδικά στο χώρο της παλαιάς χωματερής υπερβαίνουν τα ανώτερα όρια της ιονίζουσας εκπεμπόμενης ακτινοβολίας με αποτέλεσμα να προκύπτει ΜΕΙΖΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (μόλυνση του εδάφους, του αέρος και όλων των υδάτινων πόρων της περιοχής), με άμεση συνέπεια την επιβάρυνση της υγείας των ανθρώπων (ΜΕ ΑΛΜΑΤΩΔΗ ΑΥΞΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΥ) και των ζώντων οργανισμών στην περιοχή….» (σελ. 29).

Περαιτέρω αναφέρεται ότι «….Σημαντική είναι η ύπαρξη ραδιενεργών στοιχείων στην παλιά χωματερή. Τα ραδιενεργά στοιχεία που κατεγράφησαν είναι τα εξής: Ράδιο 224, Ράδιο 226, Τρίτιο 3, Θόριο 232, Μόλυβδος 210. Οι συγκεντρώσεις των ραδιενεργών στοιχείων προκαλούν ακτινοβολίες πολύ μεγαλύτερες από την φυσική ακτινοβολία με αποτέλεσμα την ανεπανόρθωτη βλάβη της υγείας όλων των ζώντων οργανισμών. Προτείνουμε περαιτέρω έρευνα στην περιοχή της παλαιάς χωματερής από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας…..».

Ραγδαία αύξηση των καρκίνων

Το πλέον σοκαριστικό από τα όσα περιγράφονται στην μηνυτήρια αναφορά είναι η ραγδαία αύξηση των θανάτων από νεοπλασίες την περίοδο 1999-2015, το διάστημα δηλαδή που λειτουργεί η χωματερή, που φτάνει σε ποσοστό το 31,7% έναντι 10,1% στη λοιπή Περιφέρεια Αττικής την εν λόγω περίοδο. «Είναι παγκοίνως γνωστό ότι ο ΧΥΤΑ Φυλής, ήδη από το έτος 1991, όταν έκλεισε η χωματερή του Σχιστού, σχεδόν δηλαδή για 30 ολόκληρα χρόνια, δέχεται όλα τα απορρίμματα της Αττικής. Είναι επίσης γνωστό ότι, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, το 95% των απορριμμάτων της Αττικής οδηγείται στη Φυλή, το 92,5% από αυτά θάβεται στον ΧΥΤΑ και μόλις το 7,5% ανακτάται!!!

Από την παρούσα μηνυτήρια αναφορά μας θα καταδειχθεί ότι η δημιουργία του 2ου ΧΥΤΑ Φυλής το έτος 2003, ΧΥΤΑ, ο οποίος λειτουργεί μέχρι και σήμερα, δέκα επτά (!!) ολόκληρα χρόνια μετά, στηρίχθηκε σε σειρά παρανόμων πράξεων της Διοίκησης.

Θα καταδειχθεί επίσης ότι ο επιχειρούμενος, με αποφάσεις της Διοίκησης (εν έτη 2019), να δημιουργηθεί νέος, τρίτος κατά σειρά ΧΥΤΑ, στην ίδια ακριβώς περιοχή, με την παραπλανητική και ψευδή ονομασία «επέκταση της Γ’ φάσης» είναι παράνομος, στηρίζεται δε σε παράνομες επιμέρους αποφάσεις της Διοίκησης.

Τραγικό αποτέλεσμα των παράνομων αυτών και ποινικά κολάσιμων πράξεων είναι να υφίσταται αποδεδειγμένα τρομακτική τάση ανόδου των νεοπλασιών στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με επεξεργασία των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ τόσο για την χρονικό περίοδο από το 1999-2014 όσο και για το έτος 2015, λόγω και της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Φυλής εδώ και δεκαετίας, σε ένα ήδη υποβαθμισμένο περιβάλλον λόγω της υπερσυγκέντρωσης βιομηχανικών και άλλων δραστηριοτήτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό των θανάτων από νεοπλασίες στην Δυτική Αττική έχει αυξηθεί 31,7% έναντι 10,1% στη λοιπή Περιφέρεια Αττικής την αναφερόμενη περίοδο. Περαιτέρω, η λειτουργία του υφιστάμενου ΧΥΤΑ παρανόμως, αλλά και η δημιουργία του νέου ΧΥΤΑ, επίσης παρανόμως, πέραν της προφανούς βλάβης σε βάρος της δημόσιας υγείας, συντελούν καταλυτικά στην ρύπανση, υποβάθμιση τους περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Δυτικής Αττικής, κατά παράβαση των Συνταγματικών επιταγών για την προστασία του περιβάλλοντος, που χρήζουν και ποινικής προστασίας.

Δεν είναι τυχαίο ότι «….η κατάσταση του περιβάλλοντος στη Φυλή είναι ένα μνημείο περιβαλλοντικού χάους, αρρώστιας και ανθρώπινου πόνου, τουλάχιστον για τις επόμενες τρεις (3) γενιές που θα ζήσουν στην περιοχή….», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην Έκθεση της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μάλιστα στις 27.3.2014 , έξι ολόκληρα χρόνια πριν!!

Υποβάλλουμε λοιπόν την παρούσα μηνυτήρια αναφορά μας, επιδιώκοντας την συνδρομή της Δικαιοσύνης, στην προστασία μας από το τελούμενο σε βάρος μας διαρκές έγκλημα προσβολής της υγείας μας και στην προστασία του δικαιώματός μας ως μέλη του κοινωνικού συνόλου να ζούμε σε ένα υψηλής ποιότητας περιβάλλον που θα προστατεύει τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά μας στην υγεία και στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς μας, ειδικά σήμερα που επιχειρείται και πάλι, παρανόμως, η δημιουργία και νέου τρίτου κατά σειρά ΧΥΤΑ στην περιοχή της Φυλής. Για τη διάπραξη των παράνομων αυτών πράξεων, ευθύνονται συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα, τα οποία ζητούμε δια της παρούσης να αναζητηθούν…»

Πηγή: dikastiko.gr

Tagged