Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου στις 5 μμ στο κτίριο της Ξυλοτεχνίας

Περιστέρι

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κος Βασίλης Λώλος κάλεσε σε συνεδρίαση τα μέλη  του Δ.Σ Περιστερίου την    10-10-2019  ημέρα: Πέμπτη και ώρα: 17:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτίριο της Ξυλοτεχνίας επί της οδού Δημοσθένους 11 & Παρασκευοπούλου με τα εξής 30 θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Εκλογή πέντε (5) αντιπροσώπων του Δήμου στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ). (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 2. Εκλογή τεσσάρων (4) αντιπροσώπων του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ). (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 3. Εκλογή δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων, αντιπροσώπων του Δήμου, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων για την Ίδρυση Κοινού Νεκροταφείου. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 4. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2019. (Οικονομική Επιτροπή)
 1. Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2019. (Οικονομική Επιτροπή)
 1. Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2018. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
 2. Λήψη απόφασης για την κατάργηση ή μη υφιστάμενης κενωθείσας θέσης περιπτέρου, επί των οδών Ψαρρών & Αγίου Αντωνίου, στην 3η Δημοτική Κοινότητα. (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
 3. Λήψη απόφασης για την απότμηση πεζοδρομίων επί των οδών Αναπαύσεως 17-19 και Αριστοφάνους, στο Ο.Τ. 258, για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας «Μικτού Πρατηρίου υγραερίου & υγρών καυσίμων με πλυντήριο – λιπαντήριο».  (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
 4. Λήψη απόφασης σχετικά με την οικονομική συμμετοχή των δημοτών στα προγράμματα άθλησης του Δήμου. (Πρ. του Ν.Π. κα Κορόγιαννη Π.)
 5. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 20/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο «Συγχώνευση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, σύσταση νέου με όνομα «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ,  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Ο.Π.Α.Α.Π.), ως προς τη διοίκηση». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 6. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου, εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Περιστερίου (ΔΕΠΑΔΠ). (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 7. Εξειδίκευση της πίστωσης, όπου είναι εγγεγραμμένη σε κωδικό του προϋπολογισμού διαχειριστικής χρήσης 2019 και αφορά την πραγματοποίηση εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της «28ης Οκτωβρίου 1940». (Αντ/χος κ. Τσίνας Γ.)
 8. Εξειδίκευση της πίστωσης, όπου είναι εγγεγραμμένη σε κωδικό του προϋπολογισμού διαχειριστικής χρήσης 2019 και κατανομή του ποσού, για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων του Δήμου (Γ’ Δόση). (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)
 9. Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης του ΑΣΔΑ για υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας (04) «Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές». (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)
 10. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων στην Εκτιμητική Επιτροπή. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 11. Ορισμός μελών στη Επιτροπή εκκαθάρισης παλαιών αρχείων. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 12. Ορισμός μελών στη Επιτροπή καταστροφής άχρηστων αντικειμένων άνευ αξίας. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 13. Ορισμός εκπροσώπων στις Επιτροπές Ελέγχου Παιδικών Χαρών. (Αντ/χος κ. Λύκος π.)
 14. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)
 15. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και του αναπληρωτή του στο «Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) και στο Κέντρο Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας) Περιστερίου. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)
 16. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ανώτατου επιτρεπτού μηνιαίου χρηματικού ορίου κλήσεων  κινητής τηλεφωνίας  από όργανα του Δήμου. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 17. Έγκριση πρακτικής άσκησης σπουδάστριας από ΙΕΚ. (Αντ/χος κ. Σταυρούλιας Αλ.)
 18. Λήψη απόφασης επί αιτήματος τοποθέτησης ενδεικτικής πινακίδας για τον προσδιορισμό της θέσης φαρμακείου. (Αντ/χος κ. Θεοδωράκος Αν.)
 19. Καθιέρωση αμοιβής της δικηγορικής εταιρίας «Φλογαΐτης – Σιούτης και συνεργάτες». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 20. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΧΩΡΑΦΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 21. Έγκριση μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ /19». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 22. Έγκριση μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ/19». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 23. Έγκριση 4ης παράτασης σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΟΔΟΥ ΘΗΒΩΝ & ΛΕΩΦ. ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ  ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)         
 24. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ/18». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 25. Έγκριση 2ουΑ.Π και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ/19». (Αντ/χος κ. Ποθητός Κ.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΛΩΛΟΣ              

Tagged