Συνταξιοδότηση αιρετών με διαδοχική ή όχι ασφάλιση – Τι προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας

Συνταξιοδοτικά
Μοιραστείτε το:

Διπλή σύνταξη σε αιρετούς με διαδοχική ασφάλιση – Τι προβλέπει η εγκύκλιος Τσακλόγλου

Το δικαίωμα λήψης διπλής σύνταξης για τους αιρετούς (δήμαρχοι, νομάρχες, περιφερειάρχες) προβλέπει εγκύκλιος που εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας και καταργεί κάθε αντίθετη νομοθεσία.

Πριν από το νόμο Κατρούγκαλου, αν κάποιος ήταν αιρετός, αλλά και δημόσιος υπάλληλος, παρότι κατέβαλε εισφορές και ως αιρετός και έχει θεμελιώσει και από εκεί δικαίωμα συνταξιοδότησης το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους -επικαλούμενο τη γενική διάταξη ότι δεν καταβάλλονται δύο παροχές από το Δημόσιο Ταμείο – ζητούσε να παραιτηθεί της καταβολής μιας εκ των δύο συντάξεων.

Αντιθέτως, αιρετοί οι οποίοι ήταν ιδιωτικοί υπάλληλοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες πάντα λάμβαναν όλα τα δικαιώματά τους εφόσον φυσικά είχαν καταβάλει εισφορές.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Π. Τσακλόγλου, δίνεται η δυνατότητα σε παλαιούς συνταξιούχους και εκλεγμένους πριν το 2013 που ταυτόχρονα ήταν και δημόσιοι υπάλληλοι να αιτηθούν την επαχορήγηση της δεύτερης σύνταξης τους, παρότι ο γενικός κανόνας δεν επιτρέπει καταβολή δύο παροχών από το Δημόσιο Ταμείο.

Ωστόσο σύμφωνα με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ο ΕΦΚΑ, ο οποίος πλέον χορηγεί τις συντάξεις Δημοσίου, δεν είναι δημόσιο Ταμείο, αλλά ασφαλιστικός φορέας. Άρα από το 2017 και μετά δεν εφαρμόζεται στις συντάξεις ο παραπάνω γενικός κανόνας για όλους και όχι μόνο για τους αιρετούς.

Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ δεν κάνει διάκριση μεταξύ παλαιών και νέων συνταξιούχων (προ και μετά νόμου 4387/2016), αλλά διάκριση προ και μετά ύπαρξης ΕΦΚΑ. Άρα ο κανόνας περί μη καταβολής δύο συντάξεων δεν εφαρμόζεται από το 2017.

Συνοπτικά, υπάρχουν δύο κατηγορίες συνταξιούχων αιρετών που είχαν υπάρξει και δημόσιοι υπάλληλοι:

  • Αυτοί οι οποίοι είχαν τα δικαιώματά τους μετά το ν.4387 και δεν ισχύει η παραίτηση από την καταβολή δικαιώματος.
  • Αυτοί οι οποίοι είχαν τα δικαιώματα πριν το ν. 4387. Γι’ αυτούς είχαν εκδοθεί δύο συνταξιοδοτικές πράξεις οι οποίες ποτέ δεν καταργήθηκαν. Δεν παραιτήθηκαν ποτέ από το ίδιο το δικαίωμα, αλλά από την καταβολή του ποσού.

Με αυτά τα δεδομένα, τους δίνεται το δικαίωμα να ζητήσουν την επαναχορήγηση σύνταξης με συγκεκριμένους όρους:

  • τα όποια ποσά, αφορούν την περίοδο μετά το 2017,
  • θα τηρηθούν όλες οι προβλέψεις περί περικοπών και επανυπολογισμού
  • θα υπάρχει καταβολή μιας και μόνο εθνικής σύνταξης και δ) τηρουμένων των διατάξεων περί παραγραφής.

Η μη αναφορά στις περιπτώσεις προ του 2017, σύμφωνα με το υπουργείο, θα δημιουργούσε εκ νέου συνταξιούχους δύο ταχυτήτων και νέες δικαστικές διεκδικήσεις.

Σημειώνεται πως ο περιορισμός ίσχυε μόνο για τους δημοσίους υπαλλήλους, καθώς αιρετοί οι οποίοι ήταν ιδιωτικοί υπάλληλοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες πάντα λάμβαναν όλα τα δικαιώματά τους εφόσον φυσικά είχαν καταβάλει εισφορές.

Διορισμός ή εκλογή πριν το 2013

Η εγκύκλιος αναφέρεται σε μια σειρά από υποκατηγορίες αιρετών (βουλευτές, δήμαρχοι, νομάρχες, περιφερειάρχες), ως εξής:

α) Όσοι εξελέγησαν ή διορίστηκαν για πρώτη φορά μετά την 01.01.2013. Η κατηγορία αυτή διατηρεί κατά τη θητεία αιρετού το προγενέστερο της εκλογής/διορισμού ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό καθεστώς. Τα πρόσωπα αυτά ασφαλίζονται ως αιρετοί στους φορείς, στους οποίους υπάγονταν λόγω απασχόλησης, και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενος φορέας, υπάγονται στο πρώην ΙΚΑ.

β) Όσοι εξελέγησαν ή διορίστηκαν για πρώτη φορά μέχρι την 31.12.2012. Η κατηγορία αυτή υπάγεται στη συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου και οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους καθορίζονται από το ειδικό νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει ανά κατηγορία βουλευτή ή αιρετού (δήμαρχοι, πρόεδροι κοινότητας κ.λπ.) κατά την πρώτη εκλογή ή τον πρώτο διορισμό τους στο αξίωμα. Με την ίδια εγκύκλιο ξεκαθαρίζεται ότι από την έναρξη ισχύος του νόμου Κατρούγκαλου (Ν. 4387/2016) καθιερώθηκε ένας νέος και ενιαίος τρόπος υπολογισμού της σύνταξης για όλους τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ, είτε αυτοί προέρχονταν από το Δημόσιο, είτε από τον ιδιωτικό τομέα.

Πηγή: insider.gr

Μοιραστείτε το:
Tagged