Τα 240.500+19.500 ευρώ το χρόνο που λαμβάνει ο «Ταλαντούχος» κος Φίλης από την ΔΕΠΑ(ΔΠ) του Δήμου Περιστερίου και άλλα ιδιότροπα…

Περιστέρι

Εντάξει … εντάξει… ο άνθρωπος έχει το ραντεβού με την ιστορία του τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου, στο Τρίτο Τριμελές Εφετειακό Εξεταστήριο, στο Κτίριο της Δικαιοσύνης, που βρίσκετε επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Όπως είναι γνωστό, φέρεται να μην έχει δηλώσει πως απέκτησε μεγάλα κομμάτια «γλυκού», κάτι που η Πολιτεία ως γνωστόν δεν ανέχεται προκειμένου οι πολίτες της και δει οι διάσημοι να μην πάθουν «ζάχαρο» κατά την λαϊκή έκφραση. Να σημειώσουμε εδώ, ότι κανένας εκ των προτέρων δεν θεωρείται «ασθενής», αλλά απόλυτα υγιής, εκτός αν άλλως αποφασίσουν με βάση τις μετρήσεις και τις κατάλληλες εξετάσεις οι «θεράποντες ειδικοί’…

Είναι γεγονός ή μάλλον διατυμπανίζεται από την διοίκηση Παχατουρίδη, ότι ο Δήμος Περιστερίου στερείται υπαλλήλων στις διάφορες υπηρεσίες του. Το ίδιο φαίνεται να συμβαίνει και στην θυγατρική αναπτυξιακή του ΔΕΠΑ (ΔΠ),ή άλλως Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Περιστερίου, που ως γνωστόν έχει την έδρα της στις πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Πυγμαχίας, στην οδό Παπαρηγοπούλου 94, στη περιοχή «Μαζαράκι», όπου και το κλειστό δημοτικό γήπεδο «Στεφανόπουλος».

Η ΔΕΠΑΔΠ, για όσους παρακολουθούν τα δημοτικά δρώμενα, χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του μητρικού Δήμου Περιστερίου Περιστερίου με ένα τεράστιο ποσό που ξεπερνά κατά κανόνα τα 1.5 εκατ. ευρώ το έτος, ενώ διαθέτει και ίδια έσοδα από την παραχώρηση σε ιδιώτες επιχειρηματίες των ακινήτων και δημοτικών εγκαταστάσεων που διαθέτει, όπως π.χ. εκθεσιακό κέντρο, αναψυκτήρια άλσους και 1ης Παιδικής Χαράς, κλπ,  έναντι ενοικίου. Έσοδα ακόμη έχει η ΔΕΠΑΔΠ από την συνδρομή που καταβάλουν όσοι εγγράφονται στα  «εκπαιδευτικά εργαστήρια» που λειτουργεί, συνδρομές που σύμφωνα με τις αποφάσεις των δημοτικών οργάνων είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα, δηλαδή χρησιμοποιούνται για την πληρωμή των λειτουργικών εξόδων του κάθε εκπαιδευτικού εργαστηρίου.

Υπάρχουν και έκτακτης μορφής έσοδα, όπως π.χ. το ενοίκιο των 3.500 ευρώ για την μίσθωση για 30 ημέρες ενός από τους χώρους του Εκθεσιακού Κέντρου, Ως Αποθήκη από την εταιρία SALAS GROUP A.E.

Όλα αυτά τα έσοδα, η ΔΕΠΑΔΠ, τα «καταναλώνει» ή κατά την σωστή οικονομική ορολογία τα δαπανά, στο Άλσος Περιστερίου, στην Πλατεία Δημοκρατίας (Δημαρχείου), στο κινηματοθέατρο «Κ.Γαβρά», κ’άλλα, όπως επίσης και για την λειτουργία των εκπαιδευτικών της εργαστηρίων, την μισθοδοσία των εκπαιδευτικών τους, κλπ.

Η «είσοδος» των ιδιωτών…

Εδώ και μερικά χρόνια, όμως, η ΔΕΠΑ του Δήμου Περιστερίου, επικαλούμενη την έλλειψη προσωπικού, αναθέτει, μέσω συνοπτικών μειοδοτικών διαγωνισμών, την «οργάνωση, επιμέλεια και λειτουργία των (εκπαιδευτικών) εργαστηρίων της σε ιδιώτες.

Τα προηγούμενα χρόνια, «νικητής» συνήθως στους συνοπτικούς διαγωνισμούς της ΔΕΠΑΔΠ για την ανάθεση επ’ αμοιβή των εκπαιδευτικών εργαστηρίων της, ήταν σύμφωνα με τα όσα ανακοινώνονταν ως αποφάσεις στο Διαύγεια η ΚΥΝΣΕΠ «Έδρα». Από το προηγούμενο, όμως, έτος στο πεδίο αυτό εμφανίσθηκε ο ιδιώτης κος Αθανάσιος Φίλης που διεκδίκησε και πήρε μέσω διαγωνισμού ένα ή δύο εκπαιδευτικά εργαστήρια, αν δεν κάνουμε λάθος προκειμένου να τα διαχειρισθεί επ’ αμοιβή.

Ο «Ταλαντούχος» κος Φίλης Αθανάσιος

Τον Μάιο και Ιούνιο του 2019  το Δ.Σ. της ΔΕΠΑΔΠ, προκήρυξε μία σειρά συνοπτικών μειοδοτικών διαγωνισμών για την ανάθεση σε ιδιώτες της «οργάνωσης, επιμέλειας και λειτουργίας των (εκπαιδευτικών) εργαστηρίων» της Εταιρίας για το χρονικό διάστημα 1.9.2019 έως 31.7.2020. Περιέργως στις αναθέσεις αυτές δεν περιλαμβάνεται ο Αύγουστος μήνας.

Στους Διαγωνισμούς αυτούς, οι οποίοι σύμφωνα με τις διακηρύξεις τους διεξήχθησαν στο πρώτο 15θήμερο του Ιουλίου, συμμετείχε ο κος Φίλης Αθανάσιος και σε όλες ή σχεδόν σε όλους η ΚΥΝΣΕΠ «Δράση».

Νικητή στους διαγωνισμούς για τα 7 εκπαιδευτικά εργαστήρια, για τα οποία έχουμε στοιχεία, αναδείχθηκε ο «Ταλαντούχος» και πολύ ικανός κατά τα φαινόμενα και τουλάχιστον σύμφωνα με την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής και του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΔΠ. Κος Φίλης Αθανάσιος.

Συνολικά και όπως φαίνεται και από τον παρουσιαζόμενο πίνακα, ο κος Φίλης Αθανάσιος θα εισπράξει για την «οργάνωση, επιμέλεια και λειτουργία επτά (7) (εκπαιδευτικών) εργαστηρίων» της Εταιρίας το ποσό των 240.500 ευρώ, πλέον (+) ΦΠΑ για το χρονικό διάστημα από  1.9.2019 έως 31.7.2020.

Οι υποχρεώσεις του κου Φίλη Αθανασίου, έχουν καθορισθεί, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Προέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΔΠ με τις συμβάσεις που αυτός υπέγραψε με την εταιρία. Για να μν ρωτά  αναγνώστης, δεν τις αναφέρουμε γιατί δεν τις έχουμε στην διάθεσή μας, θεωρούμε, όμως, ότι ο κος Φίλης ως ανάδοχος αυτών των διαγωνισμών κάνει την δουλειά του εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις του. 

α/α

Εργαστήρια ΔΕΠΑΔΠ Αμοιβή διαχειριστή σε ευρώ
1 Κινηματογραφίας 25.000
2 Φωτογραφίας 24.900
3 Χειροτεχνίας 25.200
4 Αγγειοπλαστικής-Κεραμικής 31.000
5 Παδοσιακών κλπ… Χορών 57.000
6 Αγιογραφίας & Ζωγραφικής 37.000
7 Θεάτρου 40.400
  Σύνολο 240.500

Οι πρόσθετες «ικανότητες» του κου Φίλη Αθανασίου για το Εκθεσιακό

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Προέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΔΠ που έχουν δημοσιευθεί στο Διαύγεια, ή μάλλον σύμφωνα με το «πνεύμα» τους, πέρα από τα διοικητικά, οργανωτικά και καλλιτεχνικά ταλέντα και τις αντίστοιχες ή συναφείς ικανότητες, ο κος Φίλης διαθέτει και άλλα ταλέντα που άπτονται στον τεχνικο-κατασκευαστικό κλάδο των οικοδομών. Ενδεικτικά: 

α) Στις 25 Απριλίου 2019, ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΠΑΔΠ, με την 120/ 2019 Απόφασή του «Αποφασίζει  -Την ανάθεση της εκτέλεσης των εργασιών ελαιοχρωματισμού όλων των χώρων του Εκθεσιακού Κέντρου Περιστερίου, στον Φίλη Αθανάσιο (ΑΦΜ: 072535474, ΔΟΥ Ελευσίνας), με το ποσό των 10.900,00€ πλέον ΦΠΑ σύμφωνα και με την υποβληθείσα προσφορά του, η οποία κρίνεται αρτιότερη και πλέον συμφέρουσα για την επιχείρηση-.»

β) Στις 26 Σεπτεμβρίου 2019, ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΠΑΔΠ, με την 257/ 2019 Απόφασή του «Αποφασίζει  -Την ανάθεση της υποστήριξης της λειτουργίας και γενική επιστασία του Εκθεσιακού Κέντρου για ένα έτος, στον Φίλη Αθανάσιο (ΑΦΜ: 072535474, ΔΟΥ: Ελευσίνας), με το ποσό των 19.500,00€ πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα και με την υποβληθείσα προσφορά του, η οποία κρίνεται αρτιότερη και πλέον συμφέρουσα για την επιχείρηση..-»

Συνωνυμία ή εταιρία του κου Φίλη Αθανασίου;

Την ίδια χρονική περίοδο, στους συνεργάτες της ΔΕΠΑΔΠ, εμφανίζεται και μάλιστα με συναλλαγές για το Εκθεσιακό Κέντρο της Πόλης, εταιρία η οποία έχει τον τίτλο  «Φίλης Αθανάσιος & ΣΙΑ ΕΕ» και σύμφωνα με τα όσα υπάρχουν στο διαδίκτυο, έχει την ίδια επαγγελματική διεύθυνση με τον κο Φίλη Αθανάσιο.

Στο διαδίκτυο και μάλιστα στο επίσημο Διαύγεα της ΔΕΠΑΔΠ, υπάρχουν καταγεγραμμένες 1+3 συναλλαγές της μετά από απόφαση του Προέδρου της με την Εταιρία «Φίλης Αθανάσιος & ΣΙΑ ΕΕ» και ειδικότερα:

1) Στις 23 Σεπτεμβρίου 2019, ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΠΑΔΠ, με την 254/ 2019 Απόφασή του «Αποφασίζει  – Την ανάθεση της επισκευής τμημάτων της στέγης του Εκθεσιακού Κέντρου που θα περιλαμβάνει:

– έλεγχο και καθαρισμό επιφανειών, πλύσιμο με υδροβολή, εξομάλυνση των τμημάτων που παρουσιάζουν πρόβλημα με ρομποτικό μηχάνημα και ξήλωμα σαθρών κονιαμάτων.

– πλήρωση αρμών ή ρωγμών με πολυουρεθανική μαστίχα

– εφαρμογή εποξειδικού ασταριού για άριστη αγκύρωση του πολυουρεθανικού συστήματος που θα εφαρμοστεί στα τμήματα αυτά

– τοποθέτηση πολυεστερικού υφάσματος στα ευαίσθητα σημεία για ενισχυμένη μόνωση

– εφαρμογή δύο στρώσεων ελαστικής πολυουρεθανικής μεμβράνης

στην εταιρεία Φίλης Αθανάσιος & ΣΙΑ ΕΕ (ΑΦΜ: 800757270, ΔΟΥ: Ελευσίνας), με το ποσό των 10.800,00€ πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα και με την υποβληθείσα πρότασή της, η οποία κρίνεται αρτιότερη και πλέον συμφέρουσα για την επιχείρηση..-»

2) Στις 21 Νοεμβρίου 2019, ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΠΑΔΠ, με την 307/ 2019 Απόφασή του «Αποφασίζει  – Την ανάθεση της επισκευής των λοιπών (μη επισκευασμένων) τμημάτων της στέγης του Εκθεσιακού Κέντρου με υγρομόνωση και στεγανοποίηση αυτών και ειδικότερα:

– έλεγχο και καθαρισμό επιφανειών, πλύσιμο με υδροβολή, εξομάλυνση των τμημάτων που παρουσιάζουν πρόβλημα με ρομποτικό μηχάνημα και ξήλωμα σαθρών κονιαμάτων.

– πλήρωση αρμών ή ρωγμών με πολυουρεθανική μαστίχα

– εφαρμογή εποξειδικού ασταριού για άριστη αγκύρωση του πολυουρεθανικού συστήματος που θα εφαρμοστεί στα τμήματα αυτά

– τοποθέτηση πολυεστερικού υφάσματος στα ευαίσθητα σημεία για ενισχυμένη μόνωση

– εφαρμογή δύο στρώσεων ελαστικής πολυουρεθανικής μεμβράνης

στην εταιρεία Φίλης Αθανάσιος & ΣΙΑ ΕΕ (ΑΦΜ: 800757270, ΔΟΥ: Ελευσίνας), με το ποσό των 9.000,00€ πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα και με την υποβληθείσα προσφορά της, η οποία κρίνεται αρτιότερη και πλέον συμφέρουσα για την επιχείρηση..-»

3) Στις 21 Νοεμβρίου 2019, ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΠΑΔΠ, με την 324/ 2019 Απόφασή του «Αποφασίζει  – Την ανάθεση της εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών (σοβάτισμα, γυψοσανίδα, κλπ) για τη διαμόρφωση των νέων χώρων στέγασης εργαστηρίων δημιουργίας στο κτίριο του πρώην 13ου Γυμνασίου Περιστερίου επί των οδών Πελοπίδα και Φερών στην εταιρεία Φίλης Αθανάσιος & ΣΙΑ ΕΕ (ΑΦΜ: 800757270, ΔΟΥ: Ελευσίνας), με το ποσό των 8.800,00€ πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα και με την υποβληθείσα προσφορά της, η οποία κρίνεται αρτιότερη και πλέον συμφέρουσα για την επιχείρηση..-»

Και αποθηκάριος…;

Είχε προηγηθεί η απόφαση 212/ 2019  στις 15 Ιουλίου 2019 του Προέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΔΠ με την οποία «Αποφασίζει – Την ανάθεση της τακτοποίησης των αποθεμάτων των ολυμπιακών σουβενίρ και της ταξινόμησής τους ανά είδος προκειμένου να καταμετρηθούν από την αρμόδια επιτροπή και της επανατοποθέτησης τους ταξινομημένα στον αποθηκευτικό χώρο, στην εταιρεία Φίλης Αθανάσιος & ΣΙΑ ΕΕ (ΑΦΜ: 800757270, ΔΟΥ: Ελευσίνας), με το ποσό των 1.500,00€ πλέον ΦΠΑ σύμφωνα και με την υποβληθείσα προσφορά της, η οποία κρίνεται αρτιότερη και πλέον συμφέρουσα για την επιχείρηση.-»

Η στήλη, πέραν των ποιο πάνω αναφορών, δεν προτίθεται να κάνει κανένα σχόλιο. Ο αναγνώστης ας βγάλει μόνος του τα συμπεράσματα, όποια κι αν είναι αυτά. Σημασία έχει ότι τουλάχιστον μετά από την ανάγνωση του παρόντος σημειώματος, θα είναι ποιο ενημερωμένος για το πως έρχεται σε πέρας  το βαρύ έργο που επιτελεί η διοίκηση της ΔΕΠΑΔΠ και όχι μόνο, χάριν των δημοτών του Περιστερίου.

————-

Υ.Γ.1: Για να προλάβουμε συζητήσεις «πρί προσωπικών δεδομένων, κλπ» που τελευταίως είναι πολύ του συρμού, να αναφέρουμε ότι όλα τα ποιο πάνω και όχι μόνο, είναι αναρτημένα δημόσια στο Διαύγεια του Δήμου Περιστερίου…

————-

Υ.Γ.2: Για τον Στέφανο και τον Τάσο: Η συναινετική συμμετοχή, λογίζεται και στο «ομόφωνα», της απόφασης για τον ορισμό και όχι μόνο της δράσης και δαπάνης της, ανεξάρτητα αν στην υλοποίησή της που ακολουθεί μπαίνει «το επιφύλαξη». Όπως δίδασκε και ο μέγας αρχαίος νομοθέτης, σημασία έχει η γνώση και η μη αντίδραση… Στον Τάσο το μόνο που θα θέλαμε να αναφέρουμε είναι ότι «Δεν έχει γύρει η βάρκα μας και δεν πρόκειται κανένας να μας γ@μ@σει. Γι’αυτό όποιος θεωρεί ότι έχει την «μυγα», ας φροντίζει από τώρα για κουνουπιέρα. Γιατί κε Τάσο μας, σύντομα θα έλθουν και οι αρμόδιοι επιστήμονες για τον «κοροναϊό, όχι βέβαια τον κινέζικο, αλλά τον σποργίλο… Κι όπως ξέρεις το αναφέρουμε με αγάπη… Αν απαιτηθεί «προδέρμ»… δεν είναι δική μας πλέον αρμοδιότητα…

«Σποργίλος»

Tagged