Χρήστος Σταϊκούρας: Σχετικά με την κατάργηση του Τμήματος Λογοθεραπείας στη Λαμία

Τριτοβάθμια Φθιώτιδα,

Στις διάσπαρτες σημερινές αιτιάσεις, που από ορισμένες πλευρές διανθίζονται με ψευδείς κορώνες, σχετικά με το τμήμα Λογοθεραπείας στη Λαμία, που είχε ιδρυθεί εντελώς πρόχειρα από την προηγούμενη Κυβέρνηση στο τέλος του πολιτικού της βίου, σημειώνονται τα εξής:

1ον. Το τμήμα δεν είχε κανένα μέλος ΔΕΠ.

2ον. Το τμήμα δεν είχε υλικοτεχνικές υποδομές.

3ον. Το τμήμα δεν είχε εισαχθέντες φοιτητές.

Άρα δεν υπήρχε κανένας προγραμματισμός και καμία προετοιμασία για τη λειτουργία του εν λόγω τμήματος κατά την τρέχουσα ακαδημαϊκή περίοδο.

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Νίκη Κεραμέως, διαβεβαιώνει ότι το εν λόγω τμήμα, όπως και όλα της κατηγορίας του, επαναξιολογούνται με ακαδημαϊκά κριτήρια. 

Οι φύλακες έχουν γνώση.

Στους ανησυχούντες συνιστάται ηρεμία.

Tagged