Χρηματοδότηση των Δήμων Ιλίου, Χαϊδαρίου και Αγίας Βαρβάρας για τοποθέτηση στεγάστρων στις στάσεις της Συγκοινωνίας

Χαϊδάρι
Μοιραστείτε το:

Σύμφωνα με αποφάσεις του ΥΠΕΣ, εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V, της Πράξης: «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων, με στόχο την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού» οι Δήμοι Ιλίου, Χαϊδαρίου και Αγίας Βαρβάρας.

Σύμφωνα με τι αποφάσεις χρηματοδότησής τους, οι τρεις δήμοι της Δυτικής χρηματοδοτούνται από τα διαθέσιμα κεφάλαια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με τα εξής ποσά:

α) Δήμος Ιλίου: Χρηματοδότηση: 100.000 ευρώ σε συνολικό προϋπολογισμό 173.000 ευρώ και ίδια συμμετοχή δήμου 73.000 ευρώ

β) Δήμος Χαϊδαρίου: Χρηματοδότηση: 500.000 ευρώ σε συνολικό προϋπολογισμό 50.000 ευρώ και ίδια συμμετοχή δήμου 00.000 ευρώ και

γ) Δήμος Αγίας Βαρβάρας: Χρηματοδότηση: 54.998,96 ευρώ σε συνολικό προϋπολογισμό 54.998,96 ευρώ και ίδια συμμετοχή δήμου 00.000 ευρώ

Οι δικαιούχοι Δήμοι οφείλουν να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης V, για το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι αποφάσεις χρηματοδότησης έχουν ισχύ έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το έργο «Τοποθέτηση Στεγάστρων» μέχρι την ημερομηνία αυτή…

«Δημ-άρχης»

Μοιραστείτε το:
Tagged