1η Διαβούλευση ΣΒΑΚ Δήμου Περιστερίου τη Δευτέρα 17.2.2020 και ώρα 18:00 στο Αμφιθέατρο Δημαρχείου Περιστερίου

Περιστέρι

Ο Δήμος Περιστερίου σας προσκαλεί στην 1η Δημόσια Διαβούλευση για το ΣΒΑΚ, τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18:00 στο Αμφιθέατρο Δημαρχείου Περιστερίου.

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) είναι ένα στρατηγικό σχέδιο που βασίζεται στις υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού και λαμβάνει υπόψη του τις αρχές της ενοποίησης, της συμμετοχής και της αξιολόγησης, έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες κινητικότητας των ανθρώπων σήμερα και στο μέλλον με στόχο μια καλύτερη ποιότητα ζωής στις πόλεις και τα περίχωρά τους.

 ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΒΑΚ;

Ένα ΣΒΑΚ ευνοεί την ισορροπημένη ανάπτυξη όλων των σχετικών μορφών μεταφοράς, ενθαρρύνοντας τη μετάβαση προς πιο βιώσιμες μορφές. Το σχέδιο αποτυπώνει μια ολοκληρωμένη σειρά τεχνικών μέτρων, μέτρων υποδομής, μέτρων πολιτικής και ήπιων μέτρων, για τη βελτίωση της απόδοσης και της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας ως προς το δεδηλωμένο στόχο και τις επιμέρους επιδιώξεις. Είναι σχεδιασμένο για να ικανοποιεί τις ανάγκες κινητικότητας όλων των πολιτών και των επιχειρήσεων και έχει ως στόχο να:

 • διασφαλίσει ότι το σύστημα μεταφορών είναι προσιτό σε όλους,
 • αυξήσει την ασφάλεια (safety and security) των χρηστών του,
 • μειώσει το θόρυβο και την ατμοσφαιρική ρύπανση, τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου και την κατανάλωση ενέργειας,
 • βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας της μεταφοράς προσώπων και αγαθών και να,
 • αυξήσει την ελκυστικότητα και την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος.

ΠΟΙΑ EINAI ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΒΑΚ;

 1. Μακροπρόθεσμο όραμα με συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους και σαφές σχέδιο εφαρμογής.
 2. Μέτρα που είναι συγκεκριμένα, μετρήσιμα ως προς τις επιπτώσεις τους, επιτεύξιμα, ρεαλιστικά και ενταγμένα σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
 3. Συμμετοχικές διαδικασίες με εμπλοκή πολιτών και τοπικών φορέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
 4. Ισόρροπη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη όλων των μέσων μετακίνησης.
 5. Τεκμηριωμένη αξιολόγηση εκ των προτέρων των σημερινών συνθηκών και των προτεινόμενων παρεμβάσεων.
 6. Διαδικασίες τακτικής παρακολούθησης και εκ των υστέρων αξιολόγησης των υλοποιημένων παρεμβάσεων.
 7. Τεκμηριωμένη σκοπιμότητα δαπάνης δημοσίων πόρων σε συνάρτηση με το κοινωνικό όφελος.

Για να δείτε την  πρόσκληση κάντε κλικ εδώ

Για να δείτε το πρόγραμμα κάντε κλικ εδώ

Για να δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο κάντε κλικ εδώ

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα http://svak4peristeri.org/

Tagged