Σχολείο: Γιατί Παράγει Πιστούς Υπηρέτες…

Το Σχολείο Παράγει Πιστούς Υπηρέτες (του Χριστού – Γιαχβέ) Η σχολική μάθηση είναι μια σκόπιμη ενέργεια και αποβλέπει στο να παράγει ανθρώπους που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της δοσμένης κοινωνικής οργάνωσης, μα πρώτα από όλα… γιατί άραγε Η σχολική μάθηση είναι μια σκόπιμη ενέργεια και αποβλέπει στο να παράγει ανθρώπους που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες […]

Περισσότερα