Ελλάδα: Μία πολύ πλούσια χώρα που κονταίνουν και πτωχεύουν οι πολιτικοί ταγοί της!

Το φαινόμενο της Ελλάδας δεν μπορεί να εξηγηθεί με την κοινή λογική. Όντως πολύ πλούσια χώρα, διαθέτοντας, όλα όσα μπορεί να έχει μία χώρα για να συντηρηθεί και αναπτυχθεί μόνη της, χωρίς καμία εξωτερική βοήθεια, προστάτες, κλπ, παρόλα αυτά, όμως, ο πολιτικοί που διαφεντεύουν την τύχη της από την ίδρυση του νεότερου ελληνικού κράτους, «κατόρθωσαν», […]

Περισσότερα