Γ.Ν.Δ.Α. «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»: Παρελήφθη ένας υπερηχοτομογράφος δωρεά της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια

Την  Τρίτη 09/06/2020 παρεδόθη στην Αν. Διοικήτρια του Γ.Ν.Δ.Α. «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»  δωρεά από τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΠ), που αφορά έναν (1) υπερηχοτομογράφο VIVID T8(R3) του οίκου GE Health Care σύγχρονης τεχνολογίας, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου μας στην προσφορά-παροχή εξελιγμένων Υπηρεσιών Υγείας στους πολίτες στα διάφορα τμήματα του (Μονάδα COVID, TEΠ, ΤΕΙ κα). […]

Περισσότερα

Αποκομιδή Απορριμμάτων από το Γ.Ν.Δ.Α. «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» και προστασία εργαζομένων

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν σχετικό δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας της Αγίας Βαρβάρας, μετά από επιστολή φορέων, σχετικά με την αποκομιδή απορριμμάτων από το νοσοκομείο «Αγία Βαρβάρα» έχω να παρατηρήσω τα ακόλουθα: Με εντολή του Δημάρχου, για τους εργαζομένους του Δήμου στον τομέα καθαριότητας, έχουν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και οι ίδιοι, με ευθύνη του Δήμου, έχουν […]

Περισσότερα