Πέμπτη 5.12.2019: Διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Περιστερίου, στις 3 μ.μ. τακτική και στις 5 μμ Ειδική

Σύμφωνα  με τις  διατάξεις του άρθρου  65 – 69 του Ν. 3852/ 2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των άρθρων 73 & 74 του Ν. 4555/2018,  έχω  την  τιμή να σας καλέσω σε συνεδρίαση του Δ.Σ την    5-12-2019  ημέρα: Πέμπτη και ώρα: 15:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτίριο της Ξυλοτεχνίας επί της […]

Περισσότερα

Περιστέρι: 12η Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα  με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του Ν. 4555/ 2018 και 2 του ν. 46232019, αντίστοιχα, έχω την τιμή να σας καλέσω σε συνεδρίαση του Δ.Σ την 1-9-2019 ημέρα: ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα: 10:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο […]

Περισσότερα