Το Πόθεν έσχες ως Φύλλο συκής…

Πόθεν έσχες: Το νόμιμο και το ηθικό…άνευ σημασίας για τους «ηγετίσκους» μας Η δημοσίευση των πόθεν έσχες των πολιτικών μπορεί να μην προσφέρεται για την εξαγωγή ουσιαστικών πολιτικών – και οικονομικών – συμπερασμάτων, αλλά δίνει την ευκαιρία να βγουν κάποια συμπεράσματα για την πολιτική ηθική συγκεκριμένων προσώπων Ηδημοσίευση των πόθεν έσχες των πολιτικών μπορεί να […]

Περισσότερα