Εκκλησία και Εκπαιδευτικό Σύστημα: Πώς η πρώτη επιβάλλεται στο δεύτερο, ελέγχοντάς το!!!

Ο έλεγχος της εκκλησίας στο σχολείο… Πώς η εκκλησία επιβάλλεται στο εκπαιδευτικό σύστημα. Πώς το κάνει αυτό το σχολείο; Καταρχάς μέσω της σχολικής γνώσης. «Για την κατασκευή των πραγμάτων χρειάζονται εργαλεία. Το εργαλείο με το οποίο κατασκευάζονται οι άνθρωποι είναι η… Πώς το κάνει αυτό το σχολείο; Καταρχάς μέσω της σχολικής γνώσης. «Για την κατασκευή […]

Περισσότερα